You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Обучения и практически опит с PERI

Информативно. Практически-насочено. Полезно.

Техническите иновации изпъкват в работата на нашите клиенти. Ето защо, една от целта на PERI Academy е да им помогне да се запознаят обстойно с най-новите ни технологии и оборудване. Провеждаме семинари, уъркшопове и обучения, в които подготвяме специалисти с практически и теоретични познания за всички наши системи и продукти. Така, ние им помагаме да прилагат решенията на PERI, дори когато работят под голямо напрежение. 

Програмата е специлно пригодена към различните дейности на екипа - от мениджърите по подготовката и управление на строителната площадка, до техническите ръководители и различние майстори. Ето защо специалистите на PERI, съвместно с експрерти от бранша, работят заедно и разясняват подробно настоящите стандарти и актуалните проблеми в индустрията. 

Така ние допринасяме за обмяната на важен опит и знания между всички, които се интересуват от технологии за кофражи и скеле. Това отговаря и на нашето разбиране за истинската добавена стойност в комуникацията с клиента.

Ако имате интерес, можете да откриете подробна информация в PERI Germany и да се регистрирате за семинар.

Регистрационна форма за семинари