You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SKYTABLE Кофражна маса

Преглед

SKYTABLE  е кофраж изключително подходящ при обекти с големи площи. Системата осигурява лесно кофриране на площи до 150m2, особено подходящо за сгради с отворени фасади. Използването на системата е винаги по проект съобразен със специфичните изисквания на обекта. Размерите на кофражните маси са в зависимост от геометрията на сградата и се съобразяват единствено с максималното натоварване на елемента. SKYTABLE се задвижва със специален механизъм и може да бъде преместена бързо и безопасно.

Бързи работни операции
кофриране на площи до 150 m² само с едно повдигане на крана, лесно понижаване на платната

Безопасен за работа
Дистанционно понижаване на на платната от безопасна за работа зона

Адаптивен
Възможност за различни височини в помещенията и големи височини 


Техническа характеристика

  • Кофражни маси за плочи с дебелина до 40cm
  • Възможни размери до  24.40m x 6.10 m в зависимост от изискванията на сградата
  • Пренасяне на натоварванията с помощта на MULTIPROP подпори, захванати за фермите и с устройства за бързо понижаване
  • Може да бъде използван за по големи височини в комбинация с подпорите MULTIPROP
  • Придвижва се по пода с помощта на колички
  • По етажите се премества с помощта на кран или дистанционно управлявани повдигащи системи