You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GRV Кръгъл кофраж

Преглед

GRV кръглият кофраж е икономичното решение за кръгли и дъговидни форми. При системата GRV усилията от бетоновия натиск се предават на затворените окръжности от ригели. Това позволява кофрирането без нуждата от шпилки. Оставя винаги перфектна бетонна повърхност.

Кофриране без шпилки
благодарение на затворените окръжности от стоманени ригели

Лесно регулиране
за всеки диаметър по-голям от 0.90 m

Широко приложение
за резервоари, дъговидни мостове, тунели и много други

 


Характеристики

  • Кофраж без шпилки за кръгли и дъговидни бетонови елементи с радиус по-голям от 0.90 m
  • Дизайн според проектните изисквания
  • Свързващ елемент, поемащ до 300 kN