You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Бетонов точков дистанционер "кокълче"

Преглед

  • От екструдиран фибробетон
  • Минимална контактна повърхност
  • Якост на натиск 50N/mm2
  • При специфични приложения - носимоспособност 100N/mm2
  • Тествани съгласно BS 7973
  • Клас по огнеустойчивост F30-F180
  • Подходящи за открити бетонни повърхности
  • Дебелина на бетоновото покритие: 15 mm up to 60 mm
  • Диаметър: до Ø32 mm