You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Точков дистанционер с пета

Преглед

  • Подходящ за армировъчни пръти
  • Дойна дебелина на бетоновото покритие (напр. 25-30mm, 50-60mm)
  • Дебелина на бетоновото покритие: 25-80 mm
  • Диаметър на ребрата: Ø8-16 mm