You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI шперплат и платна за оформяне на бетонова повърхност

Как да удължим живота на шперплата


Правилната поддръжка и почистване удължава живота на шперплата и платната. Това упътване показва как се използват и складират. За постигане на най-добри резултати и на максимален брой обръщаемост на шперплата и платната, моля следвайте инструкциите.

Складиране и транспортиране

 • Пазете платната и шперплата от контакт с вода и пряка слънчева светлина.
 • Складирайте ги на подравнена повърхност, за да избегнете деформации.
 • Не местете палетите след развръзване на платната.

Подготовка преди кофриране

PERI шперплатът с покритие е с боядисани ръбове за намаляване проникването на влага. Уверете се, че след рязане или пробиване на платната защитното покритие е възстановено:

 • Запълнете всяка дупка между отделните фурнири и след това запечатайте краищата с покритие.
 • Укажете мястото на дупките преди пробиване.
 • Боядисайте незащитените ръбове и и пробити отвори поне веднъж с покритие. Свържете се с Вашия местен доставчик на боя за подходящо емайл- или акрилно покритие.

Намаслявайте платната преди всяка употреба. За най-добри резултати използвайте висококачествено и биологично бързоразграждащо се кофражно масло като PERI Bio Clean.

За минимални повреди по повърхността на платната е необходимо поставянето на опори от задната страна на платната.

Как да минимизираме ефекта на „набраздяване“

Качеството на бетоновата повърхност и обръщаемостта на кофражните платна се влияят от условията на конкретния обект. Кофражните платна е препоръчително да се доставят на обекта при сравнително сухи условия (<15% влажност). Когато се излагат за първи път на обектовите условия и също при първото използване на платната, поемането на влага може да предизвика локално подуване на фурнирите, а това от своя страна да доведе до нарушаване на гладкостта на бетоновата повърхност. Ефектът е познат като „набраздяване“ и е често срещан при платна с фенолово покритие. Този вид платна трябва да се подготвят предварително преди първата им употреба, например с обмазване с циментова каша или варов разтвор. По този начин локалното подуване няма да бъде толкова забележимо.

Поддръжка след употреба

 • Почистете кофражните платна веднага след употреба.
 • Използвайте пластмасови инструменти, за да избегнете повреди по повърхността на платната.
 • Използвайте сапунена вода, за да изчистите от кофражното масло преди полагането на ново.
 • Заличете малките драскотини с подходящ кит
 • Запълнете появилите се отвори или драскотини с кит или епоксиден пълнител.