You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Фасадно Модулно скеле

Преглед

PERI UP Flex - лека, носимоспособна, гъвката и сигурна система, е решение за скеле при сгради със сложна форма, напр. стари сгради с конзоли и издадени прозорци. Flex се сглобява бързо и лесно на работната площадка, а работните му платформи имат изключително висока носеща способност. Сертифицираната модулна система скеле с интегрирана система за сигурност позволява на строителя да влага едни и същи елементи за изграждането на носеще скеле, армировъчно скеле, стълбищна кула или работна платформа. 

Отделните елементи на скелето са със специфичен дизайн, който им позволява лесно да се комбинират с останалите модулни и фасадни скелета. Вградената система против повдигане на  подовите елементи, е предпоставка сигурен работен процес. Всички изисквания за безопасност са изпълнени: системата е пригодена с парапети и бордове за подовите елементи в ярко жълт цвят.

PERI UP Flex оправдава всички изисквания на Европейските стандарти EN 12810 и EN 12811 и изискванията за безопасност на скелетата според DIN 4420-1.

С PERI UP Flex се организира по-ефективно строителството и се учеличава безопасността на персонала.

 •  PERI UP Flex 72 
  Ширина на скелето 72 cm
  Ширина на работната платформа 64 cm
  Клас на натоварване от 1 до 4
   
 • PERI UP Flex 104 
  Ширина на скелето 104 cm
  Ширина на работната платформа 96 cm
  Клас на натоварване от 1 до 6

Неограничени възможности
Скелето може да се надстрои до всяка необходима височина, дължина и широчина на сградата 

Лесно за сглобяване
Бързо и безопасно сглобяване, благодарение на заключващия механизъм на платформите


Техническа характеристика

Описание
Работно скеле, изградено от модулните елементи на системата Rosett. Ширини 72 и 104 cm и стандартна височина 24 m

Бързо и безопасно сглобяване

 • Парапета за всяко следващо ниво се монтира преди останалите елементи
 • Вградена система против повдигане на платформите
 • Гравитачно заключване на подовите елементи
 • Други приложения: носещо скеле за мостове, фасадно скеле, окачено скеле

Носимоспособност и размери

 • Ширина 72cm:  LK1-LK4
 • Ширина 104cm: LK1-LK6
 • Стоманени платформи 32x250cm: <=LK6
 • Стоманени платформи 32x300cm:<=LK5

Тегло /m²
R72: 14,0 – 16,0 kg/m²
R104: 17,5 – 19,0 kg/m²

Необходимо време за сглобяване

 • Сглобяване:   R72: 8-11m²/ч.ч
 • Разглобяване: R72: 12-17m²/ч.ч

PERI UP Flex Носещо скеле

PERI UP Flex Носещо скеле - Сертифицирана носимоспособност

Чрез систематизирано планиране на строително-монтажните работи и повтарящи се процеси се намаляват разходите и се увеличава качеството на изпълнение. PERI UP Flex носещите кули са сертифицирани на височина до 21,89m от Института по охрана на труда на Байерн. По този начин прилагането им на строителния обект е опростено: отпадат специфичните за проекта статически доказателства за кулите и за всяка височина има предварително готови спецификации.

При по-голяма височина могат да отвеждат до 40kN на един прът!

 


PERI UP Rosett Армировъчно скеле

PERI UP Flex Армировъчно скеле – Безопасно кофриране, армиране и бетониране

На строителния обект се доставят модули, които се ползват без анкериране и без баласт, с което се гарантира бързото им преместване без допълнителни монтажни работи.
Упътването за монтаж на армировъчното скеле съдържа всички важни указания за безопасност, включително и за местата на окачване на въжетата за крана.

Възможности за приложение:

 • За обслужване на шпилките на кофража
 • При затваряне на кофража
 • За армировъчни работи
 • При бетониране

PERI UP Flex Стълбищна кула

PERI UP Flex Стълбищна кула – Бърз и удобен достъп към работното място

PERI UP Flex стълбищните кули могат да се влагат като свободно стоящи и предварително монтирани единици до 90m височина.

Опростен и бърз монтаж с три допълнителни части:

 • стълбищно рамо
 • Стълбищен парапет
 • Елемент за площадка

Стълбищното рамо тежи само 24kg и въпреки малкото си тегло допуска високо натоварване  2kN/m2.
Хоризонталните ригели се влагат като парапет и стабилизират кулата без да са необходими диагонали.