You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI QuickSolve | DUO Planner

Преглед

Приложението за бързо и лесно конфигуриране на вертикални стб. елементи със система DUO

DUO Приложението позволява създаване на план-схема, определянето на тактове при кофриране със системен кофраж за стени DUO

към приложението

 • Безплатна регистрация
 • Достъп 24/7
 • Без инсталиране
 • Езици: Английски и Немски
 • Браузър: Chrome, Firefox, Safari, Edge

При стартиране на приложението първо се създава нов проект със задаване на проектни височина и дебелина на стената. Последващи промени по заданието са възможни. Следващата стъпка е конфигурирането на план - схема с опция да се зададат тактове при кофрирането. Въз основа на въведените входни данни приложението автоматично предлага кофражен комплект и изготвя чертеж и точна спецификация на материала.

Сваляне на документацията в Excel и PDF формати.


Приложение

Приложението покрива следните параметри:

 • PERI Системен кофраж за стени DUO базиран на инструкциите за монтаж
 • Височина на стената до 3.30 m
 • Дебелина на стената 15-40 cm
 • 90° ъгли
 • T-Връзка със стена със същата дебелина
 • Браузър: Chrome и Edge

Тези параметри ще се подобряват въз основа на обратната връзка от клиентите

Нашата цел

 • Възможност клиентите сами да изготвят план - схеми и подробна спецификация със системен кофраж DUO 
 • Достъпно приложение за бързо кофриране и специфициране на вертикални стени
 • Бързо подобрение, благодарение на съдействието на нашите клиенти

Услуги

Обратна информация може да изпраите директно през приложението