You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Кодекс на поведение

PERI employees

Като глобална, семейна компания, PERI има дадени отговорности към своите клиенти, колеги, инвеститори и към обществото. Това включва непрекъснато следване на приложимите закони и зачитане на основните етични норми, устойчиво отношение към поетите отговорности.

Още повече, този бизнес етикет е формиран от нашите ценности още от основаването на компанията. Убедени сме че успехът на PERI е пряко зависим от факта, че нашите служители следват ценностите "надеждност, "предприемчивост", "непредубеденост" и "страст" и в ежедневието си. Тези ценности полагат основата на нестихващата PERI култура на честност и почтеност, които са познати от предишните десетилетия.

Отговорността да се придържаме към тези ценности е изцяло наша. Настоящия Кодекс на поведение цели да ни помогне да се справим с поставените очаквания и да ни насочва. Документът се подкрепя и от акционерите в компанията. Ето защо очакваме всеки наш служител да е запознат с Кодекса, и да го спазва в ежедневната си работа.

Изключително важно е да се отбележи, че няма да толерираме никаква форма на подкупване, корупция, картелни споразумения, дискриминация или каквато и да било друга форма на нарушаване на законите и съответните актове, на нашите ценности или на основните правила, установени в настоящия Кодекс за поведение.