You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

 
Измисли. Изчисли. Спечели.
 
Измисли. Изчисли. Спечели.
 
Конкурс за курсов проект

Конкурс за Курсов проект по Технология на строителството


Крайният срок за записване е удължен до 24:00 ч. на 05.03.2024 г.!
 

 • PERI България и Университета по архитектура, строителство и геодезия разработиха конкурс, насочен към всички студенти специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ - четвърти курс.

Преподавателите от катедра „Технология и механизация на строителството“ и инженерите от техническото бюро на PERI България подготвиха заданията по дисциплината „Технология на строителството“ – втора част. Всички желаещи да се включат трябва да изготвят технологично решение.

Регламент за участие:

В конкурса могат да се включат студенти 4-ти курс, специалност ССС. Крайният срок за записване е удължен до 24:00 ч. на 05.03.2024 г. Кратка презентация на PERI системи ще бъде водена от инж. Христо Дойчев и ще се състои на 06.03.2024 г. oт 14:30 ч. в Зала 311 (Заседателна зала на Строителен факултет).

Всеки участник получава:

 • Системни блокови елементи от PERI библиотеката;
 • Каталози и детайли на системи за вертикални и хоризонтални елементи;
 • Презентация от представител на PERI България за всички системи на PERI;
 • Съдействие при използване на PERI приложенията;
 • Възможност да комуникира с ментор от инженерния отдел на PERI България като изпрати e-mail с въпроси до anna.petrova@peri.bg;
 • Възможност за посещение на изложбената зала на PERI.

Kрайният срок за предаване на проектните разработки в електронен вид е до 24:00 ч. на 08.05.2024 г. на e-mail anna.petrova@peri.bg. Ако файловете са твърде големи, за да ги изпратите по мейл, моля използвайте линк за споделяне.

Формат на предаване на проектните разработки:

Oбяснителната записка и графичната част в PDF-формат наименовано с данните на участника и файла:

 • име_фамилия_записка
 • име_фамилия_хоризонтален_кофраж (с вкл. такт планове и детайли)
 • име_фамилия_вертикален_кофраж (с вкл. такт планове и детайли)
 • име_фамилия_разрез_кран
 • име_фамилия_бетон_помпа

и др. 

Класираните участници ще представят решението си на 15.05.2024 г. от 14:30 ч. в Заседателна зала на СФ пред преподаватели от катедра ТМС и експерти от PERI България. Всеки участник ще разполага с 10 минути за презентация, а на финала ще получи сертификат и възможност за стаж в компанията. Най-добре представилите се студенти ще бъдат отличени:

3-то място: Посещение на ключови обекти с представител на ПЕРИ България;

2-ро място: Пълна стипендия за семестриална такса на зимен семестър 5-ти курс и посещение на ключови обекти.

1-во място: Пълна стипендия за семестриална такса на зимен семестър 5-ти курс и един ден с екипа на ПЕРИ България – участие в подготовката на актуални проекти, посещение на обекти.

 

ЗАПИШИ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Краен срок за записване в конкурса - 4 март 2024 г. включително.

ЗАПИШИ СЕ ТУК