You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Конкурс за Курсов проект по Технология на строителството

ПЕРИ България, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Висше строително училище "Любен Каравелов" заедно разработиха конкурс, насочен към всички студенти специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ - четвърти курс.

Преподавателите от катедра „Технология и механизация на строителството“ и инженерите от техническото бюро на ПЕРИ България подготвиха заданията по дисциплината „Технология на строителството“ – втора част. Всички желаещи да се включат самостоятелно или в екип от двама души трябва да изготвят технологично решение.

Регламент за участие:

В конкурса могат да се включат студенти 4-ти курс, специалност ССС. Краен срок за записване - 21.10.18.

Всеки участник получава:

  • Системни блокови елементи от PERI библиотеката;
  • Каталози и детайли на системи за вертикални и хоризонтални елементи;
  • Презентация от представители на Техническия отдел на ПЕРИ България за всички системи на PERI;
  • Съдействие при използване на PERI приложенията;
  • Възможност да комуникира с ментор от инженерния отдел на ПЕРИ България /3 писма с до 5 въпроса на e-mail: donika.atanasova@peri.bg/;
  • Възможност за посещение на новоизградената изложбена зала на PERI.

Всички курсови проекти се предават в края на семестъра. След това класираните участници представят решението си пред преподаватели от катедра ТМС и експерти от ПЕРИ България. Най-добре представилите се студенти ще бъдат поощрени със специална награда и посещение на ключови обекти. Сроковете за предаване и представяне ще бъдат публикувани на тази страница.

Краен срок за записване в конкурса - 21-ви октомври 2018г. включително.

ЗАПИШИ СЕ ТУК