You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Конкурс за Курсов проект по Технология на строителството

ПЕРИ България и Университета по архитектура, строителство и геодезия заедно разработиха конкурс, насочен към всички студенти специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ - четвърти курс.

Преподавателите от катедра „Технология и механизация на строителството“ и инженерите от техническото бюро на ПЕРИ България подготвиха заданията по дисциплината „Технология на строителството“ – втора част. Всички желаещи да се включат самостоятелно или в екип от двама души трябва да изготвят технологично решение.

Регламент за участие:

В конкурса могат да се включат студенти 4-ти курс, специалност ССС. Записването за учебната 2017-2018 година приключи.

Всеки участник получава:

  • Системни блокови елементи от PERI библиотеката;
  • Каталози и детайли на системи за вертикални и хоризонтални елементи;
  • Презентация от представители на Техническия отдел на ПЕРИ България за всички системи на PERI;
  • Съдействие при използване на PERI приложенията;
  • Възможност да комуникира с ментор от инженерния отдел на ПЕРИ България /3 писма с до 5 въпроса на e-mail: donika.atanasova@peri.bg/;
  • Възможност за посещение на новоизградената изложбена зала на PERI.

Всички курсови проекти се предават в края на семестъра. След това класираните участници представят решението си пред преподаватели от катедра ТМС и експерти от ПЕРИ България. Най-добре представилите се студенти ще бъдат поощрени:

3-то място: Награда - семестриална такса за зимен семестър 5-ти курс;

2-ро място: Награда - семестриална такса за зимен семестър 5-ти курс и посещение на ключови обекти;

1-во място: Награда - семестриална такса за зимен семестър 5-ти курс и един ден с екипа на ПЕРИ България – участие в подготовката на актуални проекти, посещение на обекти и други изненади.

Победители за учебната 2017-2018 година са: 
1. Ралица Генова
2. Антония Русева
3. Полина Иванова, Саня Петрова
Специална награда - посещение на обекти: Бисер Стоянов

Записването за учебната 2018-2019 година ще бъде активно след 01.2019г.