You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Политика за защита на данните на ПЕРИ България ЕООД

 

1. Име и адрес на администратора

Администраторът съгласно Общия регламент за защита на данните и други закони за защита на личните данни на страни членки както и на други регламенти за защита е:

ПЕРИ България ЕООД
М. Нова Махала 46
1839 София
България

Тел.: +359 (0)2 814 40 40
office@peri.bg
www.peri.bg

2. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните:

Можете да установите контакт с нашето длъжностно лице както следва:

Д-р Себастиан Краска
Мариенплац 3
80331 Мюнхен

Тел.: +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3. Основна информация във връзка с обработване на данни

3.1. Обхват на обработване на лични данни

Като правило, ние обработваме личните данни на нашите потребители до степента, която е необходима, за да се подсигури нашето съдържание или услуги, както и функционираща уебстраница. Обработването на личните данни на нашите потребители става с тяхното съгласие. Изключение от този случай се прави, когато предварително съгласие не може да бъде придобито по основателни причини и обработването на данни не е позволено по закон.  

3.2. Правно основание за обработка на лични данни

Доколкото ние получаваме съгласие от потебителя за обработка на лични данни, чл. 6, ал. 1, буква "а" от Общия регламент относно защита на данните служи като правно основание.

Чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Общия регламент относно защита на данните служи като правно основание за обработването на лични данни, изисквано за изпълнението на договор, на който обектът на данни е страна. Това също се отнася за операциите по обработка, които са необходими за въвеждане на предварителни договорни мерки.

Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на правно задължение, което нашата компания има, чл. 6,  ал. 1 от Общия регламент относно защита на данните служи като правно основание. В случай че жизненоважни интереси на субекти на данни или други физически лица изискват обработка на лични данни, чл 6, ал. 1, буква „г“ от Общия регламент относно защита на данните служи като правно основание.

Ако обработката е необходима за защита на легитимен интерес на нашата фирма, фирма, свързана с нашата по смисъла на раздел 15 от немския Закон за акционерни дружества (AktG),  или трето лице, и ако интересите, фундаментални права или основни свободи на субекти на данни не превишават по значение първоначално споменатите интереси, чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защита на данните служи като правно основание за обработката.

3.3. Изтриване на данни и период на съхранение

Личните данни на субекта на данни ще бъдат изтрити или блокирани веднага, след като целта, за която се съхраняват, спре да бъде приложима. Освен това данни могат да бъдат съхранявани, ако това е предвидено в европейските или националните законодателства, в регламентите на Европейския Съюз, закони или други клаузи, на които администраторът на данни е обект. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако периодът на съхранение, предвиден в гореспоменатите стандарти, изтече, освен ако има нужда от последващо съхранение на данни за сключване или изпълнение на договор.   

4. Достъпване на уебсайт и създаване на файлове с данни

4.1. Описание и обхват на обработване на данни

Всеки път, в който нашата уебстраница бъде достъпена, системата ни автоматично събира данни и информация от компютърната система на достъпващия я компютър.

Следните данни се събират:

(1) Информация за вида на браузъра и използваната версия
(2) Операционната система на потребителя
(3) Името на домейна на Вашия интернет доставчик
(4) Уебсайтове, които системата на потребителя достига чрез нашия уебсайт
(5) Уебсайтове, от които потребителя достига нашия уебсайт
(6) Дата и време на достъпване
(7) IP адреса на потребителя
(8) Интернет доставчика на потребителя

Данните също се съхраняват във файлове с данни на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

Правното основание за това временно съхранение на данни или файлове с данни е чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия  регламент относно защита на данните.

4.2. Цел на обработване на данни

Временното съхранение на IP адреси от нашата система е необходимо, за да бъде възможно достъпването на нашата уебстраница от компютъра на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да бъде съхраняван по време на сесията.

Данните се съхраняват в специални файлове, за да бъде подсигурена функционалността на уебстраницата. В допълнение използваме данни за оптимизиране на нашата страница и за осигуряване защитата на нашите системи за информационни технологии. Данните не се анализират за маркетингови цели в този контекст. За тези цели ние имаме правен интерес за обработване на данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защита на данните.

4.3. Продължителност на съхранение

Данните ще бъдат изтрити в момента, в който те вече не са необходими за постигането на целите, за които са събрани. Ако данните са събрани, за да направят уебстраницата достъпна, това е моментът, в който съответната сесия приключи.

Ако данните се съхраняват във файлове с данни, това е случаят до седем дни най-късно. Съхранение след това е възможно. В този случай IP адресите на потребителите са изтрити или анонимизирани, така че достъпване до данните на клиента не е възможно.

4.4. Възможност за възразяване или елиминиране

Събирането на данни за достъпване на уебсайта и съхранението на данни във файлове с данни е абсолютно необходимо за функционирането на уебстраницата. Следователно, няма възможност за възразяване от страна на потребителя.

5. Използване на бисквитки

a) Описание и обхват на обработване на данни

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра на компютърната система на потребителя. Ако потребителят посети уебсайта, бисквитка се съхранява на операционната система на потребителя. Бисквитката съдържа характеристиката „връзка“, която позволява уникално идентифициране на браузъра следващия път, в който уебстраницата бъде достъпена.

Ние използваме бисквитки, за да направим нашата уебстраница по-приятна за потребителя. Някои елементи на нашата уебстраница изискват достъпващият браузър да може да бъде идентифициран и след като страницата бъде променена.

Следните данни се съхраняват и предават с бисквитките:

(1) Настройки за език
(2) Зададени ключови термини
(3) Честота на виждане на страница
(4) Използване на функциите на уебсайта
(5) Статус на „feedback dialog” на уебсайта
(6) Избор на страна  във филтъра на проекта
(7) Последна заявка за търсене чрез търсачката на уебсайта
(8) Статуса на бележките на бисквитките
(9) Статуса на държавата на бележките на сайта

Когато се достъпва уебсайта, потребителят е информиран, че се използват бисквитки за аналитични цели и неговото или нейното съгласие за обработване на лични данни, използвани в този контекст, е получено. В този контекст е направена и референция към политиката за защита.

b) Правно основание за обработване на данни

Правното основание за обработване на лични данни, използвани от технически необходимите бисквитки, е чл. 6, ал.1, буква „е“ от Общия регламент относно защита на данните.

Правното основание за обработка на лични данни при използване на бисквитките за аналитични цели е чл.6, ал. 1, буква „А“ от Общия регламент относно защита на данните и се осигурява със съответното съгласие от потребителя, което е получено.

c) Цел на обработване на данни

Целта на използване на технически необходимите бисквитки е да улесни използването на уебстраници за потребителите. Ние не можем да предложим някои от функциите на нашия уебсайт без използването на бисквитки. За тези цели е необходимо браузърът да бъде разпознат дори и след промяната на страницата.

Ние се нуждаем от бисквитки за следните приложения:

(1) Приемане на езикови настройки
(2) Помнене на параметрите за търсене
(3) Помнене на посетените страници

Данните на потребителя, които се събират от технически необходимите бисквитки, не се използват за създаването на потребителски профили.

За тези цели е наш законов интерес да обработваме лични данни  съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защита на данните

d) Продължителност на съхранение, възможност за възражение и елиминиране

Бисквитките се съхраняват на компютъра на потребителя и се предават на нашия сайт. Следователно Вие като потребител имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки като промените настройките на интернет браузъра си. Бисквитките, които вече са съхранени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се случи и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашия уебсайт, може повече да не бъде възможно използването изцяло на всички функции на уебсайта.

6. Гугъл аналитикс

Уебсайтът използва Гугъл Аналитикс, услуги за уеб анализ на Google Inc. (1600 Амфитеатър Паркуей Маунтин Вю, CA 94043, САЩ). Използването включва оперативното ниво "Universal Analytics" . Това прави възможно да се определят данни, сесии и взаимодействия между различни устройства към потребителската идентичност и по този начин да се анализират действията на потребителя между устройствата.

Гугъл аналитикс използва бисквитки, които се съхраняват на Вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как Вие използвате сайта. Информацията, създадена от бисквитките за Вашето използване на уебстраницата обикновено се предава на Гугъл сървър в САЩ и се съхранява там. Въпреки всичко, ако IP анонимизацията е активирана на този уебсайт, Гугъл предварително ще съкрати Вашия IP адрес в страните членки на ЕС или в други страни, част от споразумението на Европейското Икономическо Пространство. Само в изключителни случаи целия IP адрес ще се предаде на Гугъл сървър в САЩ и ще бъде съкратен там. IP адресът, предаден от Вашия браузър в контекста на Гугъл аналитикс, не е обединен с други Гугъл данни. От името на оператора на този уебсайт, Гугъл ще използва тази информация, за да оцени Вашето използване на уебсайта, създаде отчети за активността на страницата и да осигури други услуги, свързани с уебстраницата и интернет използването на оператора на уебсайта. Тези цели също включват нашия законов интерес да използване Гугъл аналитикс. Правното основание за използването на Гугъл аналитикс е чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защита на данните. Данните, предавани от нас и свързани с бисквитки, идентификация на потребителя (примерно потребителска самоличност) или рекламна самоличност, автоматично се изтриват след 14 месеца. Данните, за които периода на съхранение е достигнат, се изтриват автоматично веднъж месечно. За повече информация за условията на употреба и защита на данните, моля посетете:https://www.google.com/analytics/terms/de.html или https://policies.google.com/?hl=en

Можете да избегнете съхранението на бисквитки съответно като настроите своя браузър; въпреки това искаме да напомним, че в този случай има вероятност от невъзможност за пълното използване на всички функции на уебсайта. Можете също така да избегнете това Гугъл да събира данните, генерирани от бисквитките и свързани с Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес) и да предотвратите това Гугъл да обработва тези данни като свалите и инсталирате следната добавка към браузъра си: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en за отказ от бисвитки за спиране на бъдещо събиране на данни, когато използвате този уебсайт. За да спрете Universal Analytics от събирането на данни от различни устройства, трябва да изберете отказ от всички използвани системи: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Моля отбележете, че IP анонимизацията е разрешена за този сайт, което означава, че Гугъл аналитикс е възприел "anonymizeIp", за да гарантира, че IP адресите се събират анонимно (така нарченото IP маскиране).

7. Форма за контакт и имейл за контакт

7.1. Описание и обхват на обработване на данни

Има форма за контакт на нашата страница, която може да се използва за връзка с нас. Данните, които се събират, са следните:

* Задължителни полета
Обръщение*
Собствено име*
Фамилия*
Имейл*
Фирма*
Улица
Населено място*
Телефон*
Вашето съобщение*

В допълнение следните данни се съхраняват по времето, когато съобщението се изпраща:

(1) Дата и час на регистрация
(2) Информация от формата

Вашето съгласие е получено за обработване на данни за целите на формата за контакт и референцията е направена с тази политика за защита.

Алтернативно Вие можете да се свържете с нас на предоставения имейл. В този случай потребителските лични данни, предадени по имейл, ще се съхраняват.

Никакви данни няма да бъдат предавани на трети лица в този контекст.

7.2. Правно основание за обработване на данни

Чл 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защита на данните е правното основание за обработване на данни, ако потребителят е дал своето съгласие.

Правното основание за обработка на данните, предадени в хода на изпращане на имейл, е чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защита на данните. Ако целта на този имейл контакт е сключване на договор, допълнителното правно основание за обработката е чл. 6, ал.1, буква „б“ от Общия регламент относно защита на данните.

7.3. Цел на обработване на данни

Ние използваме Вашите лични данни, за да обработим установяването на контакт с нашата уебстраница и да Ви осигурим най-доброто съдържание и услуги според Вашите нужди. В случай на контакт по имейл, събирането на информация през този канал също отговаря на необходимите законови изисквания за обработка на данни.

Другите лични данни, обработвани по време на процеса на изпращане, служат предотвратяване на неправилното използване на контактната форма и гарантиране на сигурност на нашите системи за информационни технологии.    

7.4. Продължителност на съхранение

Данните се изтриват веднага, след като вече не са необходими за осъществяване на целите, за които са събрани. За лични данни от контактната форма и данните, изпратени по имейл, това се отнася, когато съответният разговор с потребителя приключи. Разговорът приключва, когато обстоятелствата показват, че въпросът е бил изцяло изяснен. Допълнителни лични данни, събрани по време на процеса на изпращане, ще се изтрият след период, не по-дълъг от седем дни.

7.5. Възможност за възразяване или елиминиране

Потребителят може да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас по имейл, той или тя може да възрази на съхранението на негови/нейни лични данни по всяко време. В този случай разговорът не може да продължи. 

За тези цели моля свържете се с нас по имейл на data.protection@peri.com или на пощенския адрес на нашето длъжностно лице за защита на данните: Д-р Себастиан Краска, Мариенплац 3, 80331 Мюнхен. В този случай всички лични данни, съхранявани в хода на контакта, ще бъдат изтрити.

8. Предоставяне на данни на трети страни

Ние работим с различни доставчици, за да направим възможно използването на уебсайта на PERI. Те са задължени да обработват стриктно данните в съответствие с инструкциите съгласно чл. 26 от 26 от Общия регламент относно защита на данните. Всички останали предоставяния на Ваши данни на трети лица се осъществяват само, ако сте дали Вашето съгласие за това (чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защита на данните), ако това е необходимо в обхвата на правните задължения (чл.6, ал. 1 буква „в“ от Общия регламент относно защита на данните) или ако това е необходимо, за да се защитят правните интереси на компания, която е свързано лице с нас по смисъла на § 15 от немския Закон за акционерни дружества (AktG) (чл.6, ал.1, буква е от Общия Регламент Относно Защита на Данните). Списък на фирмите в групата е на Ваше разположение тук: [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Нашият правен интерес лежи в единното администриране на данните на клиент и бъдещ клиент в цялата група. Моля да имате предвид, че нашите свързани фирми могат да бъдат извън ЕС, и следователно в страна, която не подсигурява достатъчно ниво на защита съгласно изискванията на ЕС за защита на данните. Ние се задължаваме да направим всички подходящи стъпки, за да подсигурим това, че личните данни на нашите потребители са адекватно защитени, когато се прехвърлят в страна, различна от тази, в която се намират и че тази защита отговаря на критериите, определени в тази политика за защита на данните.

9. Права на субекти на данни

9.1. Право на информация, поправяне, изтриване, ограничаване и предаване

Ако са изпълнени законовите изисквания, имате право да поискате информация от нас за личните данни или обработването им, които Ви засягат (чл. 15 от Общия регламент относно защита на данните), коригирането, триенето и ограничаването на лични данни, които се отнасят до Вас  (чл. 16 от 18  от Общия регламент относно защита на данните), и трансфера на лични данни, които се отнасят до Вас  (чл. 20 от Общия регламент относно защита на данните).

9.2. Право на оттегляне

В допълнение имате право да възразите за обработването на данни на базата на „законов интерес“ на администратора, съгласно чл. 6, ал. 1 буква „е“ от Общия регламент относно защита на данните, ако правните основания в чл. 21 от Общия регламент относно защита на данните са изпълнени.

Имате право да оттеглите декларацията си за защита на данните по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма да има ефект върху законността на обработването, извършено на основание на съгласието преди оттеглянето. 

9.3. Автоматизирани решения в индивидуални случаи, включително профилиране

Имате правото да не бъдете обект на решение, взето само от автоматизирано обработване – включително профилиране – което има правна сила срещу Вас или значително Ви засяга по подобен начин. Това не е приложимо, ако:

(1) Е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и администратора,
(2) Е допустимо, съгласно законодателството на ЕС или страните членки, на които е обект администратора и където тези закони съдържат подходящи мерки за защита на Вашите права и свободи и Вашите правни интереси или
(3)  Е взето с Вашето изрично съгласие.

Въпреки всичко тези решения може да не са базирани на специални категории от лични данни съгласно чл. 9, ал. 1 от Общия регламент относно защита на данните, освен ако чл. 9, ал.2 буква „а“ или „ж“ се прилага и са взети подходящи мерки, за да защитят Вашите права и свободи и Вашите правни интереси.

В случаите, описани в (1) до (3), администраторът трябва да вземе подходящи мерки, за да защити Вашите права, свободи и правни интереси, включително поне правото за търсене на намеса на човек от администратора, който да заяви Вашите интереси и да оспори решението.

За да упражните всички тези права, моля свържете се с нас на имейл адрес: data.protection@peri.com или на пощенския адрес на нашето длъжностно лице по защита на данните е: Д-р Себастиан Краска, Мариенплац 3, 80331 Мюнхен.

9.4. Право да се обърнете към контролен орган

Съгласно чл. 77, ал. 1 от Общия регламент относно защита на данните, имате право да се оплачете на контролния орган, ако мислите, че обработването на Вашите лични данни не се извършва основателно и по-точно нарушава Общия регламент относно защита на данните. Адресът на контролния орган, в чиято юрисдикция попадаме ние, е:

Комисия за защита на личните данни

Бул. Професор Цветан Лазаров 2
1592 София

Телефон: +02 91 53 555
Email: kzld@cpdl.bg