You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Архитектурен бетон – Модерният облик на архитектурата

Дали ще бъдат спиращи дъха небостъргачи или уникални, нестандартни форми - визията на архитектите за изграждане на музеи, концертни зали, стадиони и мостове е с най-високите изисквания.

В много случаи, архитектурния бетон е модерното решение, независимо дали от гледна точка на инженерство, икономичност или естетика.

PERI предоставя на своите клиенти практически съвети и подкрепа при избора, проектирането и доставката на най-подходящите кофражни системи за техния обект. Най-добрите решения за постигането на видим бетон - от стандартно кофриране до специфични дизайни. Най-добрите резултати се постигат именно с хармонично сътрудничество между архитекта, изпълнителя и инженерите на PERI.


Основни принципи 

Видимият бетон се е превърнал в един от най-характерните белези на съвременната архитектура. Никой друг строителен материал не позволява да бъде произведен или приложен по толкова много различни начини. Именно за това той се използва за почти всякакви конструкции. Благодарение на свойствата на пресния бетон и с подходящ кофраж може икономично да се изгради всякаква форма и то с подходящото за конкретния обект качество. Различните му свойства са класифицирани в четири категории според брошурата DBV (German Concrete Association), "Architectural Concrete".

Архитектурния бетон като конструктивен материал се влияе от:

  • вида на кофража и кофражната система
  • бетонната смес, вида цимент и добавки
  • оцветяващи добавки
  • избора на подходящо кофражно масло
  • допълнително обработване на повърхностите - измиване, шлайфане, полиране и пясъкоструене
  • хидрофобни и лакови покрития

Усъвършенстването на строителния бетон с високоякостни, олекотени, самоуплътняващи се и подсилени бетони (със стоманени или текстилни влакна) разширява възможностите за приложение.

DIN 18217 "Concrete Surfaces and Formlining" се счита за утвърден стандарт при изграждането на различни видове бетонни повърхности, но в него не са предвидени естетични препратки, понеже няма задължителни норми за производството на архитектурен бетон. Това е разбираемо, тъй като не трябва да се ограничава творческия потенциал на архитекта. Ролята му е възможно най-ясно и изчерпателно да опише идеите си за визията на бетона като конструктивен материал.

С помощта на брошурата DBV "Architectural Concrete", са категоризирани типовете архитектурен бетон и изискванията за тяхното качество като по този начин се предоставя добра техническа основа за проектантите, изпълнителите и инвеститорите. Силно препоръчително е при проектиране да се използва информацията от тази брошура.


Работен екип

За проектирането и изграждането на уникални повърхности с видим бетон, отговарящи на всички изисквания за качество, е изключително важно всички страни да координират работата си. Очакванията и изискванията, както на проектантите, така и на клиента към резултата трябва да бъдат реалистични.

Най- добрият метод за постигане на оптимални резултати е сформирането на работен екип. Тъй като при подписването на договора не е определено кой ще извърши самото изграждане на елементите, е най-подходящо да се направи консултация с компетентна фирма (напр. производители на кофраж) или опитни инженери. Избраните инженери могат да поемат ролята на координатор в екипа.


Кофражни системи

В модерното строителство най-доброто решение е да се използват кофражи от системни компоненти. От една страна при тях има ясно определена методика за монтаж, което спомага да бъдат сглобени правилно, а от друга страна те могат да бъдат комбинирани по много начини, което намалява разходите на обекта. Същевременно, прилагането им повишава и безопасността на работния екип.

Използването на кофражни системи за постигането на архитектурен бетон трябва да бъде добре обмислено решение. Кофражът за плочи предимно се наема от логистични бази. Отделните елементи са с различна степен на износване и могат на места да бъдат поправени. С нает кофраж могат да бъдат постигнати само клас SB 1 и SB 2. Реализирането на по-високи класове - например SB3 и SB4 с наети плоскости е възможно само в ограничена степен, например с PERI MAXIMO.

Най-често използваните кофражни системи могат да бъдат разделени в няколко групи

Инфраструктурно строителство

Архитектурният бетон е важен елемент от дизайна при строителството на пътища - при тунели, мостове и подпорни стени.

Такъв тип повърхности най-често се наблюдават от голямо разстояние или при преминаване с висока скорост и именно за това при тях се търси гладка повърхност върху която да бъдат поставени акценти. Например, ясно оформяне на връзките между кофражните платна.

Важно е да се отбележи, че точно тези повърхности са пряко изложени на климатичните влияния. това означава, че при тях е увеличен рискът от стареене и промяна във вида с течение на времето.

Кофражни системи за стени

При системите за стени се прави разлика между рамков и трегерен кофраж. За специфични форми се използва и кофраж за кръгли и дъговидни форми.

Рамков кофраж

В днешно време около 70% от строителните компании предпочитат да използват рамков кофраж. Името му произлиза от характерната рамка по периферията, която предпазва ръбовете на платната от износване. В резултат се получава и специфичен отпечатък върху бетонната повърхност. В допълнение върху стоманените и алуминиевите рамки се закрепват свързващите елементи (скоби и шпилки) и монтажните лапи за преместване на платната.

Основният принцип за работа с рамков кофраж е в същината на PERI TRIO. Останалите кофражни системи дават сходен отпечатък на бетонната повърхност. Стандартната височина на платната варира от 2.70 m до 3.50 m, като отделните панели могат да бъдат поставяни, както в хоризонтално, така и във вертикално положение. Панелите са здрави, устойчиви на износване и удобни за работа благодарение на предварително точно определената им схема за сглобяване.

Трегерен кофраж

Трегерният кофржа намира все по-малко приложение днес. Използва се най-вече при специфични обекти. Името му идва от носещите греди (от метал или дърво), които заедно с шперплатните платна и стоманените ригели формират кофражни секции. Стоманените ригели служат и като носещи греди за свързващите системи.

Един от основните Трегерни кофражи е PERI VARIO GT 24. Останалите кофражни системи дават сходен отпечатък върху бетонната повърхност. Чрез модулната система VARIO се създават разнообразни решения за кофриране.

Различават се:

A) Стандартни елементи
Предварително сглобени модули на склад, с точни размери и с прикрепен към тях шперплат за постигане на архитектурен бетон

B) Допълнителни елементи
Всички кофражни елементи се произвеждат според специфичните изисквания на обекта. Шпрерплата (вид, размер, компоненти за закрепване), напречните греди и разположението на анкерите могат да бъдат свободно избрани от продуктовото портфолио на PERI.

Кофраж за дъгови и кръгли форми

Специални кофражни системи са приспособени за лесното и бързо изграждане на заоблени стени. Необходимият радиус се достига чрез регулиране на шпинделите между гредите. С този тип кофражи се достигат радиуси от 1.00m до 20.00m. Извивките се постигат с профилирана дървесина, запълваща пространството между гредите и шперплатните платна.

 

Кофражни системи за плочи

Подобно на трегерните кофражи за стени, и тези за плочи са съставени от метални или дървени носещи греди. Те се отличават с гъвкавото си и бързо приложение.

Кофражните маси, които обикновено се използват за по-големи площи, са съставени от същите по вид системни елементи. Благодарение на голямата повърхност на шперплатните платна, се намаля необходимия брой връзки, което спомага за образуването на по-гладка повърхност.

Както при кофражите за стени, и при плочите има рамкови кофражи. Основното им предимство е лесното им и безопасно сглобяване.

Според вида си, те се делят на:

  • Трегерен кофраж за плочи (напр. MULTIFLEX)
  • Рамков кофраж за плочи (напр. SKYDECK)
  • Решетъчен кофраж за плочи (напр. GRIDFLEX)
  • Големи кофражни платна (напр. кофражни маси)

При плочите могат да се получават разнообразни бетонни повърхности. Може дори да се използва следата от самия кофраж. Вида на повърхността зависи от подредбата на платната и вида на шперплата.

Кофраж за колони

Кофражите за колони, най-често са разновидност на системите за стени. От тях се получава и сходна по вид бетонна повърхност. За да се изпълнят изискванията към визията на бетона, е изключително важно да се подбере правилния кофраж. В зависимост от напречното сечение на колоната и гладкостта на ръбовете се избира между трегерен и рамков кофраж за колони.

Кофраж за свободни форми

Архитектите, а и самите инвеститори използват влагането на нестандартни форми в облика знакови сгради като акцент за техния престиж. Това обаче поставя и изисквания за изключително високо качество на бетонната повърхност. Тези нестандартни форми не могат да бъдат постигнати с традиционните кофражни системи. За по-голямата част от видимата повърхност на бетона се търси не само качество, но и ясни, заострени ръбове. За тези екстравагантни архитектурни решения се използва индивидуално проектиран кофраж.

Кофрирането свободни форми се основава на 3D модел, изготвен от производителя на кофражни елементи. Освен плоскостите, които да придават форма, той съдържа и носещите му елементи. Формата се сглобява на работната площадка с помощта на прецизни измервателни уреди и се повдига с най-често с кран. Веднъж сглобена формата, тя се изгражда по начин сходен с традиционните кофражи.


Шперплат - За специфична визия на бетонната повърхност

Различните видове шперплат дават възможност за получаване на различни шарки върху повърхността на бетона. Той дава основните характерни белези на бетона, независимо дали ще има последваща обработка. Проектантът трябва много внимателно да подбере вида на шперплата според характеристиките на материала, покритията и взаимодействието му с кофражните масла и прясно положения бетон. Необходимите качества на повърхността трябва да бъдат ясно определени, така че да може да се избере оптимално решение за кофрирането и избора на шперплатни платна. Задължително трябва да бъдат посочени и възможните отклонения от очавканя резултат.

Факторите, които имат решаващо влияние върху повърхността на бетона са:

Поглъщане на вода от платната Светла/тъмна повърхност    
Структура на платната Структура на бетона
Свързване между платната Отпечатък от шпилки
Захващане на платната Отпечатък върху бетона

Реализирани проекти

Модерните методи за проектиране и визуализации позволят изграждането на впечатляващи архитектурни концепции. Ще ви представим няколко реализирани проекта:

Обществени сгради

От много години архитектите преоткриват потенциала на архитектурния бетон като елемент от дизайна на сградите. Успоредно с усъвършенстването му като строителен материал, изискванията към самата повърхност значително нарастват. Високоякостните и самоуплътняващите се бетони улесняват изпълнението на по-тънки бетонни елементи и по-разнообразни форми. Често срещан дизайн са и заоблените и наклонени стени и плочи. Фирмите за кофражни системи успешно се адаптират към нарастващите изисквания за гладка повърхност без следи от анкери чрез по-големи платна.

Елементи, които са в закрити пространства не са изложени на преките атмосферни влияния и при тях процесите на стареене са значително по-бавни. Те се наблюдават от по-малки разстояния и за това при тях детайлите на повърхността трябва да бъдат изключително прецизни. Най-често при тях се използва видим бетон клас SB3 и SB4.

За да се постигне търсения ефект на бетонната повърхност, архитекта и строителя трябва внимателно да съгласуват работата си. В противен случай не може да се постигне търсения впечатляващ резултат.

Сгради на културата

Много често при сгради на културата, архитектите залагат на облика на видим бетон. Освен заради художествените му качества, често се прибягва до него и заради нестандартната форма на самата сграда.

По време на кофрирането, трябва да се обърне специално внимание при подреждането и свързването на отделните модули. Това е важно именно заради специфичния отпечатък, който оставят анкерите върху повърхността.

За да бъде еднаква повърхността навсякъде, е важно да се избере и правилния клас бетон и да се следи внимателно процеса на полагането му и последвалата грижа за него. При наистина високи изисквания за вида на повърхността се препоръчва използването на кофражи с подновен шперплат или едностранно анкериране. Използва се архитектурен бетон клас SB3 и SB4 според класификацията на DBV.

DUO Новата многофункционална кофражна система

Duo излезе на пазара през April 2016 и постигна забележителен успех