You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Техническо проектиране

Преглед

Над 1,200 PERI инженера в над 180 локации по целия свят, изготвят технически проекти и ценово-ефективни решения още в етапа на офериране. Детайлните чертежи на кофраж и скеле и точните спецификации за всеки елемент улесняват изчисленията и дават ясна информация за стойността на проекта. Техническите проекти включват и статически изчисления и проверки съгласно всички норми.

Качествено проектиране
Индивидуално изготвени проекти за кофраж и скеле, за всеки проект, всички необходими чертежи и спецификации.

Близост до клиента
Непрекъснат контакт със специалистите на PERI по време на строене - ако е необходимо дори и на работната площадка

Надеждни решения
Статически изчисления и проверки, съгласно всички норми


Услуги

  • 2D и 3D проектиране: основни чертежи, детайли и ръководства за икономична и безопасна работа с продуктите на PERI.
  • Планиране на етапите за изпълнение: проектиране на отделните тактове, стандартната и специфичната употреба на елементите в процеса на строене, за максимално качествено оползотворяване на материалите
  • Монтажни планове: индивидуалното проектирани, за по-лесно сглобяване на специфичните кофражни системи
  • Статически изчисления: за всеки елемент от системите на PERI, осигуряващи надежден и безопасен работен процес
  • Проверки за устойчивост: на всички кофражни елементи и скеле, според изискванията на обекта