You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Мостове – Строителните шедьоври

Мостът е едно от най-значимите изобретения в строителството, но за повечето от нас, мостовете са просто необходимост за транспорт. Макар основната им функция да е преодоляване на препятствия, понякога конструкцията и архитектурата им са толкова изящни, че се превръщат в истински произведения на строителното изкуство. 

Проектирането на мостове е сложен процес, в резултат на който трябва да се удовлетворят редица условия, които много често са взаимно изключващи се. Задачата на проектанта е да намери оптимално решение, за създаването на своя шедьовър.  

Специалистите на PERI предоставят на всички наши клиенти практически съвети и подкрепа при избора, проектирането и доставката на най-подходящите системи за мостово строителство. За избора на вида на конструкцията няма еднозначно определени правила, които да се прилагат винаги. За всяко конкретно съоръжение се подхожда по различен начин, като се отчитат и характерните особености на терена - вид на пътя и препятствието за преодоляване, хидроложки и геоложки условия, влияние на околната среда. Заедно с това не трябва да остават на заден план и условията за сигурност, икономичност и лекота на изпълнението. Процесът на проектиране е изключително сложен и е трудно да се даде правило, което всеки път да дава най-добрия краен резултат. Най-добрите резултати се постигат именно с хармонично сътрудничество между архитекта, изпълнителя и инженерите на PERI.


 История на мостовото строителство

Всички знаем, че едно от най-старите инженерни изобретения на човечеството са именно мостовете. То започва още в дълбока древност и съпътства прогреса на обществото.
В началото хората са подражавали на природния образец - естествените мостове от падналите дървета над потоци и препятствия, а постепенно развиват това строителство в изкуство. Примитивните решения са били от дърво, ни поради нетрайността им постепенно се преминава към работа с камъни наредени в дървени сандъци, наречени сантрачи, а след това и към стомана и бетон.


Типове конструкции и носещи елементи

Проектирането на мост обикновено се основава на проекта за пътя, ж.п. линията или градоустройственото решение. Изключение правят мостовете над големи водни препятствия, където комуникационното решение се подчинява на избора на мястото за моста. Едновременно с избора на конструктивна система на моста трябва да се мисли за възможностите за неговото изграждане.
В историческата хронология, типовете конструкции в мостовото строителство преминават през следните етапи:

 • Дървени мостове
 • Зидани мостове
 • Мостове от желязо и стомана
 • Обикновен и предварително напрегнат стоманобетон
 • Подвижни и понтонни мостове
 • Окачени, вантови и висящи мостове
 • Мостове с модерни материали и технологии

Монолитното строителство на мостове се характеризира с много строителни работи, които се извършват на обекта: кофриране, армиране, бетониране. Използването на бетон по-висок клас създава възможност за олекотяване на конструкцията, а в много случаи, архитектурният бетон дава модерно решение за спираща дъха визия.

Въпреки безбройните нововъведения в материалите за строителство едно от най-модерните решения днес е именно моста на Заха Хадид с 175-метрова бетонна мачта. Независимо от безграничното развитие на модерния свят, бетонът винаги е сред най-актуалните решения, когато става дума за качество и съвремие съчетани в едно. 


PERI решения и практически опит

Всички решения на PERI за мостово строителство се основават на една единствена система – VARIOKIT Модулна система – която не зависи от избраните методи за кофриране. Модулните системи на PERI предлагат цялостни решения: от първоначално изграждане, до поддръжка и реконструкция.

Преглед на решенията на PERI за мостово строителство

Монолитно изграждане:

Този метод се прилага най-често при мостове, чиито напречно сечение е плоча или плочогредво. Връхната конструкция се изпълнява монолитно, след изграждане на стълбовете и устоите от долното строене. Решението е подходящо за мостове с малки отвори.
 

Метод на изпълнение:

 • Изпълнява се долното строене
 • Монтира се кофражнатасистема
 • Монтира се армировката 
 • Бетонира се връхната конструкция
 • Изпълняват се всички довършителни работи по моста

Конзолно бетониране:

Методът се прилага обикновено при мостове с големи отвори и многоотворни мостове с дължина на отворите от 50 до 250 метра. Изграждането на връхната конструкция започва от площадка при единия стълб, и след като бъде бетониран стартовия сегмент, той служи за платформа, на която се монтира инсталация и извършва изграждането на следващите елементи.

Метод на изпълнение:

 • Изгражда се долното строене - стълбове и устои
 • Монолитно изпълнение на надстълбовите части
 • Започва уравновесено изпълнение на конзолите
 • Изпълнява се конструкцията над следващия стълб
 • Замонолитва се блокът между свете конзоли

Потактово изтласкване:

 В единия край на моста, при устоя, се изгражда монтажна площадка, където се изграждат отделните секции на връхната конструкция. С всяка следваща секция конструкцията „расте“ надлъжно, с което се предприема избутването й към отвора и към първия стълб. Преди да стъпи на първия стълб по-голяма част от конструкцията трябва да е на монтажната площадка, за да изпълнява ролята на противотежест.

Метод на изпълнение:

 • Изпълнява се долното строене
 • Подготвя се площадката при първия устой, който служи като станция за изтласкване
 • Монтират се временни плъзгащи лагери 
 • Изпълнява се първата секция
 • Избутва се на тактове
 • Изгражда се следващата секция и се свързва с предходната

Преместваем кофраж:

Кофриращата инсталация може да бъде монтирана върху конструкцията или да се движи под нея. Решението е подходящо за много високи мостове отвори до 50m. Използва се за лесно изпълнение на стълбове на виадукти.

Метод на изпълнение:

 • Изгражда се долното строене - стълбове и устои
 • Монтиране на армировката
 • Бетониране на първата секция
 • Декофриране на първата секция
 • Придвижване на инсталация и постоавяне в следващото и проектно положение

PERI решения за мостово строителство

Модулни системи в полза на клиентите

PERI от самото начало следва модулната концепция, която обединява технически двете основни цели при изграждането на един продукт и неговите компоненти. От една страна, кофражните системи и скеле на PERI, се характеризират с опростена структура и лесна манипулация при работа. От друга страна това са строго стандартизирани елементи, които могат лесно да бъдат обединявани в разнообразни инсталации според специфичните изисквания на обекта.

Системата се отличава с изключителна функционалност и оптимизиран логистичен процес, тъй като е съставена само от няколко ключови елемента и универсални свързващи компоненти, с помощта на които е възможно автономно изкачване на цялата инсталация от кофраж и скеле, което осигурява бързото и лесно изграждане на обекта и улеснен логистичен процес.

Етапи на работа в строителството на мостове

Етапи от изграждането, поддръжката и реконструкцията на мостове

Проектиране

 • Нова конструкция
 • Поддръжка/ ремонт
 • Поддръжка / реконструкция

Планиране

 • 2D- / 3D-проектиране
 • Избор на кофражна система
 • Избор на шперплат
 • Дефиниране на отделните етапи
 • Планиране на логистичните процеси

Кофриране

 • Сглобяване на кофража
 • Точно настройване на кофража
 • Преместване на кофража
 • Декофриране

Бетониране

 • Доставяне на бетона
 • Изливане на бетона
 • Вибриране на бетона
 • Втвърдяване на бетона

Най-универсалната система: Модулната система VARIOKIT 

Модулната система VARIOKIT е най-многостранно приложимото решение за всякакви конструкции. Тя е и една от малкото световно разпространени системи, която може да се приложи в мостовото строителство без каквито и да било ограничения към геометрията на обекта. Значително предимство пред клиента са 3-те високо стандартизирани елементи, които могат да се комбинират по всевъзможни начини:

Това означава, че цялата система VARIOKIT се базира на 80% стандартни компоненти и само 20% специфични за обекта части от комплекта. Освен това PERI дава възможност за отдаване под наем на всички елементи от своето продуктово портфолио, което не обвързва клиента със сериозна дългосрочна инвестиция. В същото време това дава възможност на клиента да разполага с надеждни, изпитани, световно разпространени системни продукти. Още едно предимство на системата VARIOKIT, е че тя може да се придвижва самостоятелно, чрез хидравлика, което спомага за прецизното и автоматично извършване на всички работни операции.

VARIOKIT Модулна система

VARIOKIT е модулна универсална система, която предлага стандартни компоненти с широко приложение в mostowoto stroitelstwo. Съставена е от 3 основни елемента (универсален стоманен ригел, катереща шина и вертикализатор) и допълнителни компоненти, чрез които се създават разнообразни решения за строителното инженерство. Лесното комбиниране с кофражи PERI прави възможно изграждането на всякакви сгради, тунели и мостове.

VBC Инсталация за конзолно изграждане на мостове

VARIOKIT VBC е решение за изграждане на мостове по метода на конзолното бетониране. Системата е съвкупност от специално разработени носещи рамки и стандартни елементи, която позволява кофража, работните скелета и платформите, да се настрoйват към геометрията на конструкцията. 

VARIOKIT VCC инсталация за комбинирани мостове

VCC инсталацията за изграждане, кофриране и реконструкция на мостове на VARIOKIT се използва за изграждането на комбинирани мостови конструкции с пълностенни носещи профили или кутиеобразни стоманени сечения. Характеризира се с висока коравина в надлъжно и напречно направление. Стоманената количка се придвижва вградени в конструкцията ѝ колела на управляеми лагери, чрез които системата може да бъде настройвана към всякакви радиуси.

VARIOKIT Системи за мостови корнизи

За изграждането на мостови корнизи, модулната система VARIOKIT предлага системи за за кофриране, изграждане и реконструкция на мостови корнизи чрез: 

 • Механизъм движещ се по горната конструкция на моста, с рамки на които са прикрепени кофражните платна. 
 • Инсталация за изграждане на корнизи, закрепена към долната повърхност на моста 
 • Платформа с кофражни елементи, закрепена към долната повърхност на моста

VGW (Механизъм за изграждане на мостове)
- механизъм от работна платформа и кофражни плоскости, прикрепени към стоманена рамка. Използва се за изграждане и реконструкция на мостове. Инсталацията се движи по ръба на моста по релсов път от U-профили монтирани върху изградената част от моста.

VGB (Инсталация за изграждане на корнизи)
- изграждане и реконструкция на мостове и по-специално за корнизи. Придвижва се по релси закрепени към долната повърхност на вече излятата конзола, което освобождава за работа пътната повърхност и ускорява работния процес. 

VGK (Платформа)
- за по-къси мостове, когато не е рентабилно монтирането на цяла инсталация, се използва платформата VGK. Благодарение на разделението между кофраж и работната платформа, VGK може да се съобрази изцяло със специфичните изисквания за реконструкция. 

VARIOKIT Подпорна кула

VARIOKIT Подпорната кула е система стандартни модулни компоненти, с рамки, които се комбинират за преодоляване на различни дължини. 

VST Подпорни кули за тежки натоварвания

Подходящи са за тнатоварвания до 200t. Възможно е създаването на гъвкави подпорни решения, чрез влагане на стандартни PERI eлементи. 

 • Кули с 4 крака
 • Кули с допълнителни крака
 • Шайби от подпорно скеле
 • Обемно скеле 
 • Линейни подпори

VRB Подпорни ферми за тежки натоварвания

Системата е съставена от рамки подходящи за различни дължини и натоварвания. Това дава възможност за създаването на разнообразни решения и комбинации. 

 • Носеща рамка
 • Поотворно бетониране
 • Достъп с PERI UP скеле
   

Реализирани проекти:

Модерните методи за проектиране и визуализации позволят изграждането на впечатляващи мостови конструкции. Ще ви представим няколко реализирани проекта:

Изграждане на мостове

С дългогодишния си опит в бранша, PERI взима участие в едни от най-сложните и значими обекти в България. 

 • Обходен път на гр. Габрово
  Мостовото съоръжение в Габрово на км 11+800, което е част от третия етап на обходния път на Габрово, е значим за PERI България обект, заради метода, по който се изпълнява – конзолно бетониране.
  Инженерният екип на PERI разработи решение за изпълнение на високите стълбове на моста с катерещи платформи CB 160 и CB 240 с интегриран вертикален кофраж VARIO GT. С това се постигна оптимизация на времето за подготовка и изпълнение на тактовете, редуцирано време за използване на крана и сигурност за работниците при работа на височина.За изпълнението на т.н. „чукова глава“  използвахме многофункционална система VARIOKIT, вертикален кофраж TRIO 330 и олекотени подпорни кули MULTIPROP.
   
 • Съоръжения от АМ „Струма“ Лот 3.1
  Мостът на km 363+300 представлява 4-отворно съоръжение с монолитно долно строене и монтажно монолитна връхна конструкция. Ростверките са с Н-образно сечение в план и височина 180cm. Колоните на стълбовете са с променливо, правоъгълно във височина сечение и максимална височина 17,85m. Ригелите при устоите и стълбовете се отливат на два етапа – преди и след монтажа на гредите.
  Мостът на km 363+600 като тип конструкция е аналогичен този на km 363+300 с разликата, че е 6-отворен и височините на средните стълбове са значително по-големи – 35m. При високите стълбове, колоните са обединени с обща вертикална диафрагма с височина 16,1m.
   
 • Пътен надлез гр. Стамболийски

  Проектът по изграждането на „ Пътен надлез на km 137+336.54 по път 1“ е част от модернизацията на железопътния участък Септември – Пловдив.
  Съоръжението представлява осем отворен надлез с подпорни стени при подходите за двата устоя. Дължината на мостовия участък е 168m, а с подходите общата дължина на надлеза е 340m.

 

Реконструкция на мостове

Системите на ПЕРИ участваха при ремонта на Williams Bridge в Ротердам. Обновяването на пилоните се оказа голямо предизвикателство. Проектираните специално за проекта кофражни системи за пилони на PERI се основават на две базови системи, които се комбинират помежду си напълно безпроблемно – PERI UP и VARIOKIT.

Мостът Williams Bridge се намира в центъра на холандския метрополис Ротердам. Заедно с Erasmus Bridge и Maas Tunnel, той е една от най-важните пътни връзки между северната и южната част на града.

Заедно със специалистите по кофражи от Steigerbouw Van der Panne, инженерите на PERI създадоха цялостно решение, оптимално адаптирано, за да отговори на изискванията на проекта. Само за една нощ са сглобени носещите греди за премостване на пътната конструкция - всяка греда е с дължина 21 м и е транспортирана до обекта с тежкотоварен камион. В 6 сутринта мостът е отворен отново, а трафикът тече под свободно висящата на 40 м над пътя конструкция необезпокояван.