Проект на месеца
Тунелната кофражна количка, разработена със системата VARIOKIT, ускори стоителството на намиращата се на 1 800 м надморска височина, дълга 228 м галерия.