Проект на месеца
Формата на музея в Михньов в Полша символизира традиционната селска колиба, която постепенно се разпада. Сложната геометрия и високите изисквания към качеството можаха да бъдат изпълнени преобладаващо с помощта на стандартни системни кофражни елементи.
Twitter
LinkedIn