Проект на месеца
Икономически изгодна реализация на двата варианта на сечение на метро-станцията чрез използването на кофражна количка.
Twitter
LinkedIn