Проект на месеца
Три дименсионалните кофражни форми бяха важна съставна част от кофражната концепция на Peri, за да може да се отговори на високите изисквания по отношение на геометрията на сградата с три дименсионални, извити парапети и капители.
Twitter
LinkedIn