You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Отдаване под наем и Логистика

Преглед

Скъпи клиенти и партньори,

Учтиво ви информираме, че от 15.12.2021 до 04.01.2022 ни предстои годишна инвентаризация на склада. През този период ще бъдем в процес на приключване на 2021 г. и на подготовка за предстоящата 2022. За по-качествено и бързо обслужване се запознайте с указаните правила за подреждане на PERI материал при връщане. В посочения период няма да доставяме и приемаме материал до и от вашите обекти. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кофражните системи и скеле под наем са икономичен начин да покриете високите изисквания за качествено строителство. Това е и най-подходящото решение, когато са ви необходими системи за нестандартно приложение. PERI разполага с над 120 логистични центъра по целия свят с голяма складова наличност на материал. Непрекъсната комуникация между центровете на PERI увеличава възможността за доставка на необходимите количества в срок.

Намалени разходи
отдаването под наем понижава стойността на инвестициите за кофражни системи и скеле

Осигурена наличност
благодарение на логистичните центрове в цял свят

Непрекъснат строителен процес
гъвкава и навременна реакция на отдел логистика 


Услуги

  • Отдаване под наем на кофражни системи и скеле, управление на складови площи 
  • Обработка на логистични и търговски поръчки
  • Поддръжка и поправка на износен материал, подмяна на шперплат
  • Технологична складова база