You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Проектен мениджмънт

Преглед

Строителните компании могат да получат допълнителна помощ от професионалистите на PERI, на самия обект. Те следят за ефективното приложение на кофражните материали и скеле, по време на целия процес. Ако е необходимо, за по-сложни и значими проекти, може да бъде назначен и супервайзър от екипа PERI, който да координира количеството и вида елементи, които са нужни за изпълнението на обекта. Той помага за оптимизирането на материалите и разходите по време на строежа.  

Професионални съвети
от опитни и квалифицирани супервайзъри

Повишена ефективност
управление на материалите на работната площадка

Непрекъснат контрол
постоянно следене на необходимите количества материали, време за изпълнение и цена 


Услуги

PERI супервайзър

  • Инструктира екипите за правилната работа с кофражни системи и скеле
  • Пояснява кофражните планове и спецификации
  • Дава насоки за правилната поддръжка, почистване и съхранение на елементите