You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Quick Solve

Преглед

Приложението за бързо и лесно конфигуриране на вашето решение

PERI QuickSolve позволява лесно разчертаване на решението в план с приложение за вертикален, хоризонтален кофраж, скеле и дори за мостове. Конфигурирането е лесно, бързо и интуитивно. След задаването на основните параметри на проекта, като размери в план, височина и дебелина на стената, приложението само генерира 2D и 3D модели на решението. То може да бъде адаптирано по всяко време и към всяка промяна, наложила се в процеса на изпълнение.

Към приложението: https://quicksolve.peri.app/  

Вашият проект - вашето решение 

Планирайте сами вашия проект с предварително избрана от вас система. В процеса на работа с QUICK Solve можете да изберете дали да използвате произволна, предложена от приложението спецификация или да импортирате свой собствен списък с елементи. В допълнение приложението ви предлага детайлен такт-план за кофриране, който може сами да модифицирате за максимална оптимизация на количеството вложен материал.
Достъпът ви до PERI QuickSolve е напълно безплатен. Необходимо е да минете през кратка регистрация за създаването на ваш личен профил. Може да използвате приложението където и когато пожелаете, което ви позволява да менажирате вашия проект лесно и безпрепятствено.

Една регистрация време от оптимизиране на вашия проект

Всичко, от което се нуждаете, е достъп до компютър, таблет или мобилно устройство с достъп до интернет. PERI QuickSolve е интернет-базирано приложение, което не изисква допълнително инсталиране на вашето устройство. След регистрация имате пълен достъп до функционалностите му. PERI QuickSolve е разработено на база клиентски опит и мнение за подобрения и допълнения. Това прави приложението изключително ефективно и полезно за потребителите. Ще продължаваме да събираме клиентска обратна връзка за постоянното му обновяване и достигане на максимална клиентска удовлетвореност от използването му.

Предимствата за вас:

 • PERI QuickSolve - приложението за бързо и лесно конфигуриране на решения за кофражни системи и системи скеле, приложими за вашия обект
 • Генериране на 2D и 3D визуализации
 • Автоматично генериране на решенията, съобразени с конкретна наличност на материал или с предложените от приложението елементи
 • Създаване на конкретни спецификации
 • По-добро планиране на материала   
 • Детайлни такт-планове за оптимизация на материала
 • Безплатно – на разположение 24/7
 • *Повече информация може да намерите директно в приложението
  Без необходимост от инсталиране на устройство

Към приложението: https://quicksolve.peri.app/  


Параметри

Основни

Вход безплатен
Достъпност 24/7
Web приложение ✔ (online)
Инсталиране x (не е необходимо)
Браузъри Google Chrome,
Microsoft Edge (последен ъпдейт)
Езици Български, Английски, Немски и др.
Стени
Плочи x
Фундаменти x
Скеле
Мостови съоръжения           ✔
 

PERI QuickSolve поддържа следните системи:

 • MAXIMO 270 / 330 MX 15
 • MAXIMO 270 / 330 MX 18
 • TRIO 270 / 330
 • DUO 135
 • DOMINO 250
 • VPS
 • PERI UP Easy

Допълнителни услуги:

 • Запитвания могат да бъдат изпращани чрез функцията за обратна връзка в самото приложение
 • Изисквания и съвети за подобрения могат да бъдат изпращани чрез функцията за обратна връзка в самото приложение
 • За всякакви въпроси относно регистрацията или влизането в приложението може да отправяте на имейл yordan.milchev@peri.bg 

Вашето мнение е важно за нас:

Може да искате да се регистрирате и да влезете в уеб приложението, за да го тествате. Ако PERI QuickSolve не отговаря на вашите изисквания, моля, уведомете ни за причината. Можете да изпратите отзивите си директно на екипа за разработка чрез функцията за обратна връзка в приложението.

Благодарение на Вашата обратна информация за необходимост от допълнения и подобрения имаме възможност постоянно да обновяваме функционалностите на платформата QUICKSolve, така че да е лесна за използване и максимално адаптирана към практическото приложение на съответните системи. 


Приложения за вертикален кофраж

Приложението за вертикален кофраж на вашия обект
 

PERI QuickSolve позволява конфигурирането на прости и бързи решения, генерира детайлни спецификации, съобразени с избран от вас материал или с предложените от приложението елементи. Гарантирана гъвкавост по всяко време и при необходимост от своевременни промени в решението.

Първите стъпки са да разчертаете в план разположението на вертикалните елементи, да изберете подходящата кофражна система и да зададете конкретните параметри на вашия проект. 

След това приложението предлага оптимизиран такт-план за делене на бетонирането с цел оптимизация на количеството материал за кофриране.

PERI QuickSolve генерира детайлна спецификация на материала и допълнителни типови детайли. Документацията може да бъде експортирана в PDF формат.

Предимствата за вас при използването на PERI QuickSolve: 

 • Лесно, бързо и интуитивно планиране на вашето решение 
 • Решенията могат да бъдат адаптирани / коригирани съобразно спецификите на вашия обект
 • Платформата възприема и импортираните от вас елементи за генериране на детайлно решение
 • Безплатно

 


Мостови приложения

Приложението за оптимизиране на вашия мостови проект

PERI QuickSolve гарантира бързи и лесни решения за мостови конструкции със система VARIOKIT Pier System (VPS). В зависимост от геометрията и зададените параметри, приложението ще провери статиката на решението, ще генерира 2D изгледи и документация, както и ще предложи оптимизация на материала. Единственото, което е нужно да направите, е да въведете входни данни, например брой колини, форма на сечението на ригела, тип на бетоновия микс и някои параметри за кофража. Всичко останало се конфигурира автоматично от приложението.

 • Лесно, бързо и интуитивно планиране на вашето решение 
 • Решенията могат да бъдат адаптирани / коригирани съобразно спецификите на вашия обект
 • Безплатно

Приложения за скеле

Приложението за заскеляване на вашия обект 

PERI QuickSolve е приложение, с което лесно и бързо може да генерирате решения с фасадната система скеле PERI UP Easy. Всичко, което е необходимо да направите, е да разчертаете в план вашия обект и да зададете някои входнни данни, а приложението само ще генерира най-оптималното решение. 

 • Лесно, бързо и интуитивно планиране на вашето решение 
 • Решенията могат да бъдат адаптирани / коригирани съобразно спецификите на вашия обект
 • Безплатно