You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Защита на личните данни

PERI GmbH, със седалище в Рудолф-Дизел-Щрасе, 89264 Вайсенхорн, Германия (наричано за краткост “PERI”), приема изключително сериозно защитата на вашите данни. Поради тази причина вашите данни могат да се обработват само при спазване разпоредбите на Закона за защита на данните на Федерална Република Германия. PERI няма да публикува вашите данни или да ги предоставя на трето лице без разрешение. Данните, изпратени по време на вашия престой на интернет-страницата ни, се използват по следният начин: 

1. Прехвърляне на данни и въвеждане на данни при достъп чрез интернет

Когато посетите страницата на PERI, вашият интернет браузер изпраща данни. Тези данни временно се запазват на сървърите на PERI, преценяват се за статистически нужди и след това  се изтриват. Данните могат да бъдат, примерно, вашият IP адрес, който използвате за достъп до интернет, времето и датата на вашето посещение на страницата на PERI, URL на страницата, от която сте се свързали с нашата страница, името и URL на файла, който сте отворили, включително прехвърленият обем данни, съобщението, указващо дали връзката е била успешно осъществена, идентификационните данни на вашата оперативна система и браузър, както и името на доставчика ви на интернет. PERI не разполага с възможността да  свързва тези данни с конкретно лице. PERI обработва тези данни, именно за да може да предостави връзка към уебсайта си и възможност за работа с него. Освен това, изпращането на данните и въвеждането им за достъп помага за защитата на системата  и администрирането на сървърите, както и подобряването на интернет предложението. Принципно не се извършва проверка на IP адреса, освен например при дигитална атака над домейна www.peri.bg.

Допълнително, PERI използва Google Analytics на уебсайта си, което е услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc. (“Google”). Тази програма използва „бисквитки“, които са текстови файлове поставени на вашия компютър, помагащи на сайта да анализира начина, по който потребителите го използват. Информацията, която се събира от “бисквитките“ за вашето ползване на сайта, се прехвърля и запазва от Google на сървъри в САЩ.  В случай че на този сайт е активирана програма за IP анонимност, вашият IP адрес ще бъде съхранен в съкратен вид  в пространството на страните-членки на Европейския Съюз или други членки на Споразумението за Европейската Икономическа Зона. Само по изключение целият IP адрес ще бъде първо прехвърлен на сървър на Google в САЩ и съхранен там в съкратен вид. Програмата за IP анонимност е активна на нашия уебсайт. Google ще използва тази информация от името на операторите на нашият уебсайт, за да прецени как вие  го ползвате, създавайки доклади за уебсайт-активността  за нуждите на уебсайт операторите и предоставяйки им и други услуги относно уебсайт-активността и използването на интернет. IP адресът, предоставен от вашия браузър към Google Analytics, няма да бъде свързан с които и да е други данни, съхранявани от Google. Вие може да откажете използването на „бисквитки“, като изберете правилната настройка на вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите този избор, няма да можете да използвате всички функции на сайта. Имате и възможността да спрете проследяването на вашите данни занапред, като свалите и инсталирате програмата Google Analytics Opt-out Browser Addon за използвания в момента от вас браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Трайни данни

В случай, че ви предстои подписването, попълването с данни или изменението на договор с PERI, тогава PERI-GmbH ще събере лични данни, свързани с този договор. Според § 14 от германския Закон за телемедиите (Telemediengesetz;ТМG)  тези данни се наричат “Bestandsdaten“ или трайни данни. Тези трайни данни се събират и използват от PERI само, доколкото това е необходимо за осъществяване на съответните договорни отношения.

По нареждане на съответните власти PERI може в отделни случаи да предостави информация за трайните данни, доколкото това е необходимо за наказателно преследване, предотвратяване от страна на местните полицейски органи на опасност, извършване на правнорегламентирани дейности  от страна на германските федерални и местни агенции за защита на конституцията, от “Bundesnachrichtendienst” (Федералната служба за разузнаване ), “Militärischer Abschirmdienst” (Военната служба за контра-разузнаване ), “Bundeskriminalamt” (Федералното полицейско бюро) или за защита на  правата върху интелектуалната собственост.

3. Временни данни

Извън  горепосочените, ваши лични данни  (временни данни) могат да бъдат събирани и използвани от PERI и свързани с PERI компании  в случаи, в които е необходимо да се осъществи или изчисли използването на това интернет предложение (според § 15 от TMG ; германския Закон за телемедиите ). В тези данни се включват идентификационните ви характеристики, информация за началото, края и обхвата на използването от вас на нашето предложение.  

Когато се използват псевдоними, PERI може да създаде потребителски профили за нуждите на  рекламата, маркетинговите проучвания или създаването на съобразено с търсенето  интернет предложение. PERI няма правото да свързва тези профили с данни относно носителя на псевдонима. Ако PERI използва псевдоними в направата на своите интернет предложения, вие ще получите съобщение за това в подходящ момент. Вие имате право да забраните подобно използване на данни.

По нареждане на съответните власти PERI може в отделни случаи да предостави информация за трайните данни, доколкото това е необходимо за наказателно преследване, предотвратяване на опасност от страна на местните полицейски органи, извършване на правнорегламентирани дейности  от страна на германските федерални и местни агенции за защита на конституцията, от “Bundesnachrichtendienst” (Федералната служба за разузнаване ), “Militärischer Abschirmdienst” (Военната служба за контра-разузнаване ), “Bundeskriminalamt” (Федералното полицейско бюро) или за защита на  правата върху интелектуалната собственост.

4. "Бисквитки"

Страницата на PERI използва „бисквитки“.  „ Бисквитките“ са файлове, които се обменят между вашия браузър и сървъра на PERI и се качват на вашият  компютър. Те спомагат за разгръщане на интернет предложението на PERI, както и за улесняване на използването му. Така например, чрез „бисквитките“ можете да запазвате пароли. Вие можете да изключите или ограничите използването на „бисквитките“, като извършите съответните  настройки  на вашия браузър.

5. Право на информация

Вие можете да получите информация за данните ви, които се запазват при PERI, по всяко време, без да посочвате причина и без да ви се начисляват разноски за това. Вие можете по всяко време да блокирате, коригирате или изтриете вашите данни, събрани от PERI и от свързани с PERI компании . За подобни действия се свържете моля с Jürgen Block – нашия отговорник за защита на данни.