You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – семейна компания с ясно изразена идентичност

Ние правим строителството по-бързо, по-ефективно и по-безопасно. Това, което ни движи, е да предоставяме на своите клиенти най-добрите решения. Като модерна семейна компания, с ясна корпоративна култура, ние сме търговския лидер за кофражни системи и скелета.

Гордеем се с това. Нашата уникална култура е основата на която градим успехите си.

Този успех е възможен, благодарение на изключителните постижения на екипа ни. Изграден е на основата на взаимно доверие и уважение към всеки един от нас.

Стремим се да се разрастваме на световно ниво. Наша цел са успешните търговски отношения. Нашите общи идеи и отношение са основани на ценностите, на които Artur и Christl Schwörer са изградили бизнеса си, още при откриването на компанията през 1969г.

През годините това се е превърнало във фирмена идентичност. Ние, които сме част от семейство Schwörer, борда на директорите и управителите на компанията, се стремим да ги споделяме с вас.

Успехът не трябва да бъде приеман за даденост, той трябва да бъде печелен всеки един ден. Нашите ценности, нашия успех и ясната ни стратегия са основата и те ни напътстват, докато пишем историята PERI.

Към какво се стремим: Нашата визия

Целим да бъдем водещ партьор в работата с кофражи и скелета - по целия свят.

Кои сме ние: Нашата мисия

Ние правим строителството по-ефективно, по-лесно и по-безопасно.
Да предлагаме най-добрите решения на нашите клиенти, е това, което ни движи всеки ден.

В какво вярваме: Нашите ценности

Успехът на PERI се дължи на строгите ни ценности. Предприемаческият дух на Artur Schwörer и неговите колеги, е спечелил първите ни контакти. Надеждността на екипа на PERI, оправдава доверието, което нашите първи клиенти са ни гласували и е това, което ни помага да печелим партньорите си. Непредубедеността на нашите служители ни помага да се учим един от друг и да се разрастнем по света. Страстта към работата, ни кара да търсим най-добрите решения до последната минута.

Същите тези ценности ни движат и в бъдещите начинания. За нас те са и дълг и нещо близо до сърцата ни. Всеки член на нашия екип допринася за успехът на PERI, като се ръководи от тях, дава пример и ги предава на новите колеги.

По четири думи дефинират по-ясно всяка от четирите ценности. Те описват какво точно имаме предвид и характеризират подхода в ежедневните ни взаимоотношения в PERI.

Предприемчивост

Въвлечени
Безстрашни
Ориентирани към успех
Отговорни

Надеждност

Справедливи
Усърдни
Автентични
Почтени

Непредубеденост

Внимателни
Любопитни
Уважаващи
Енергични

Страст

Амбициозни
Отдадени
Иновативни
Завършващи започнатото

Какво ни движи: Фактори за нашия успех

Факторите за нашия успех ни поддържа силни спрямо тежката конкуренция по света. Трябва да бъдем по-добри от тях всеки ден. Нашият фокус остава клиентът – и това включва и всички онези клиенти, които ни предстои да спечелим. Стремим се да сме лидер в иновациите, за да бъдем в полза на нашите клиенти.

Това че сме семейна компания, ни прави силни, защото имаме независимост, която ни позволява да взимаме дългосрочни решения и да поддържаме своя отличителен PERI дух. Необходимо е да се разрастваме и да бъдем финансово стабилни, за да инвестираме дългосрочно в нашето бъдеще. Това означава, че трябва да работим икономично и ефективно заедно.

Доверието което ни гласуват нашите клиенти означава, че трябва винаги да им предоставяме най-доброто качество. Това важи както за нашите продукти така и за начина ни на работа. Ключов фактор е екипния ни дух - както за днес така и за утре.

Близо до клиента

Опит в разрешаването на пролеми
Фокус върху клиента
Международно ориентирани
Локално представени

Иновации

Разбиране на клиентските нужди
Професионален опит
Успешни продукти
Задаване на посока в бранша

Семейна компания

Дългосрочна ориентация
Финансова стабилност
Независимост
Координираност

Най-добро качество

Първокласни служители
Екипен дух
Ефикасни процеси
Отлични продукти