You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Дигитално проектиране с PERI

В допълнение към системите за кофраж, скеле и инженеринг, PERI предлага и широка гама продукти в сферата на дигиталното проектиране.

От виртуални инструменти за визуализация на сложни кофражни системи до проектиране скеле - PERI предоставя дигитални решения, които подобряват продуктивността, безопасността и намаляват значително разходите.

3D | 4D | 5D решения с PERI

Виртуална реалност

PERI VR дава възможност на своите клиенти да се докоснат до избраната система, преди тя да бъде реализирана. VR помага да се отстранят навреме евентуални грешки и неточности в дизайна, като позволява да се разгледа визията, връзката между отделните компоненти и обграждащите ги структури и по този начин се повишава ефективността и лесно се следи последователността на отделните етапи.

Катереща кофражна система VR Panorama Level -1

Катереща кофражна система VR Panorama Level 0

 

Аугментирана реалност (AR)

PERI ARи ExPERIence изображенията дават възможност на дизайнерите да визуализират пространствените връзки между системата и средата около нея. AR създава най-добрият възможен дизайн и по този начин всички страни по работата на обекта лесно могат да добият представа за дизайна.

Изтеглете нашето AR приложение за iOS

Изтеглете нашето AR приложение за Android

Смесена реалност (Mixed Reality)

MR на PERI е водещото ни предимство на пазара за кофражни системи и скеле, като виртуално поставя избраната система в проектното и положение, преди реално да започне да се изгражда. По този начин своевременно се отстраняват неточности и проблеми и дизайна и лесно се открива най-доброто решение.

BIM

PERI разполага с редица услуги в BIM среда и 5D виртуалното пространство, за всички аспекти от дизайна на системите за кофражи и скеле, разработени от CENTRIO (част от групата на PERI).

Съчетанието на 5D дизайнът за кофражни системи и скеле с възможностите на BIM пространството, увеличава значително възвращаемостта от труд и материални ресурси, още преди началото на проекта.

PERI работи и със собствена система, интегрирана за Autodesk® 360 Glue and Field, която дава възможност на всички страни да имат достъп до необходимата информация през целия процес на проектиране.

Специализираният в дигитализацията на строителната индустрия, софтуер CENTRIO, предоставя широка гама от приложения и програми, които целят да повишат координацията между всички страни на един проект.

CENTRIO CLM може да бъде използван и като свързващо звено на цялата документация на проекта.

Системни облаци и Софтуер

Изображения, документи и модели от софтуера на CENTRIO, PERI CAD 3D и други приложения могат да бъдат достигнати чрез Autodesk® BIM средата. В нея са достъпни и широка гама от приложения като например PERI ELPOS, Library+ за проектиране в Revit® и myPERI порталът за клиенти, който Ви дава достъп до техническа документация където и да се намирате.

Научете повече за CENTRIO

PERIpath

Разработеният от CENTRIO, PERIpath се съчетава със системите за скеле PERI UP, за да формира интегрирана програма за Скеле.

PERIpath е уникално инструмент, който оптимизира работата със системи скеле, най-вече в процесите на монтиране и демонтиране.

Инвеститорите, EPC собствениците и производителите могат да подобрят процесите на проектиране и значително да повишат нивата на безопасност на работната площадка като сведат риска до минимум, комбинирайки компоненти от различни OEM системи за скеле. PERI гарантира високото качествено на своите продукти и осигурява Качествен контрол именно с цел повишаване на сигурността.

ISP предоставя подробна спецификация на зададения дизайн, необходимия труд, цена, пакетиране и работна площ на базата на 3D модели.

По-голяма икономичност на проекта се постига чрез намаляване на изискванията за оборудване и подобрена ефективност на труда, мониторинг и правилно управление на проекта. Действителната ефективност на работния екип спрямо очакваните работни часове може да бъде преразгледана, за да бъдат направени корекции и да се предотврати увеличаване на разходите.

Научете повече за PERIpath

За повече информация
тел. 01788 861600
email info@peri.ltd.uk