You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Жилищен комплекс Central Park

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Central park пресъздава стила и атмосферата на едноименния парк в Ню Йорк. С леката ръка на нюйоркския стил мястото ще заблести не само като дом за стотици хора, но ще даде нов облик на района и града.

Изисквания

  • Осигуряване на скеле с височина ≈ 60 m в най-високите зони на фасадите
  • Поетапното изграждане на скелето, от което се изпълняват довършителните работи по фасадата – това е свързано със съгласувана поетапна доставка на материала на обекта и максимална точност при изготвянето на окомплектовката за всеки етап
  • Гарантирано удобство и бързина на работа на работниците
  • Навременно разрешаване на извънредни обстоятелства, възникващи в процеса на работа
  • Най - високи изисквания за безопасност и гъвкавост на предложеното скеле

Клиент

Електрисити ЕООД 

PERI решение

Решението, което PERI изготви специално за проекта, представлява над 11,000 m2 скеле от фасадната система PERI UP EVOTOP, достигаща във високите части на сградата до 60 m. Сградата се състои от 7 тела, планирани да бъдат изградени на 3 етапа. Сградата е решена с вентилируема окачена фасада.Тези предпоставки изискват детайлна разработка на всяко работно ниво на скелето, както и подробен 3D модел с точна визуализация на решението. За монтажа на фасадното скеле е приложена новата транспортна системата STS 300, която осигурява по-голяма скорост на работа и е напълно съвместима с PERI Up EVOTOP. Системата позволява монтаж до височина от 50 m и товароносимост до 300 kg.