You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Калкулатор за натоварвания

Преглед

Калкулаторът за натоварвания помага на потребителя лесно да изчисли напреженията от прясно положения бетон и скоростта на полагане. С помощта на това приложение, всеки лесно може да определи натоварванията и деформациите на кофража, което спомага за оптималното използване на системите за стени. 

към Калкулатора за натоварвания


Описание

Калкулаторът спомага за лесното изчисляване на напреженията от прясно положения бетон, особено при висока скорост на полагане, според DIN 18218:2010-01.

Приложението може да определи максималната скорост на полагане при различните системи: TRIO, MAXIMO и DOMINO в зависимост от височината на изливане и допустимите деформации, според DIN 18202:2013-04.

Резултатите от изчисленията и методиката за стандартно сглобяване на различните кофражи са представени графично на екрана. 

Приложението работи с изходен формат в PDF, подходящ за директен печат или изпращане на имейл. В данните се включва и методика за сглобяване. 


Стандарти

През 2010, е публикувана преработената версия на немския стандарт DIN 18218:2010-01 “Fresh concrete pressure on perpendicular formwork" ("Напрежения от бетон върху вертикални кофражи"). Той включва и лесните са уплътнение бетони (F5 и F6) и самоуплътняващите се (SCC). За оптимална работа с приложението са необходими базови познания по неговата терминология.

Калкулаторът е разработен с цел подпомагане потребителите при изчисляване на натиска от прясно положения бетон върху кофражите на PERI. Той дава възможност да се представи в числа прилагането на стандарта при работа с кофражните системи и определя оптималната скорост на бетониране. Така кофражите се използват по най-рентабилния и ефективен начин съгласно натоварванията и деформациите.

Приложението спомага да се намали риска от претоварване, големи деформации и несъответствия с настоящите стандарти. То подпомага ежедневната работа на потребителя с кофражни системи като DOMINO, TRIO и MAXIMO.


Връзка

Въпроси за работа с различните приложения на PERI и онлайн апликациите можете да изпратите на адрес:

apps-tools.service@peri.de