You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

DOMINO Рамков кофраж

Преглед

DOMINO е универсален, лек, рамков кофраж с разнообразни приложения и редуцирано тегло. Системата е подходяща за жилищно, обществено и административно строителство, за кофриране на мостове и тунели, както и за дострояване на съществуващи сгради. Разработен е специално за кофриране на стени в сутеренни помещения, с височина до 2,75m, фундаменти и шахти.

Съставена е от четири различни по ширина кофражни платна с кратност от 25 cm, което прави системата перфектна за изпълнение на проектираните по български стандарти сградни елементи. Един елемент за връзка - направляващата скоба DRS осигурява свързване, подравняване и уплътняване на кофража само с една работна операция. 

Всички напречни ребра на DOMINO елементите имат отвори за свързване на компонентите. Тези детайли правят възможно бързото и лесно кофриране. 

Лесен за работа
интуитивен монтаж и минимален брой елементи

Бързо свързване на платната
посредством направляващата скоба DRS като единствен елемент за връзка

Изключително подходящ за българските стандарти на проектиране
елементи, кратни на 25 cm


Характеристики

  • Леките алуминиеви кофражни платна с широко приложение могат да се монтират без кран
  • Височина на платната до 2.50 m, ширина - до 1.00 m
  • Максимално допустим бетонов натиск: 60 kN/m²
  • Направляващата скоба DRS гарантира свързване, подравняване и уплътняване на кофража
  • При фундаменти с по-малки стойности на бетоновия натиск, клиновидната скоба DKS осигурява лесно свързване на платната
  • PERI Bio Clean ще почисти и запази контактната повърхност на кофража, ще увеличи кратността на използването му и минимизира повреждането на бетоновата повърхност

Разновидности на системата

DOMINO Alu
Леки алуминиеви елементи, лесно разпознаваеми, благодарение на жълтия им цвят

DOMINO 150 | 275 | 300
Елементи с височини от 1.50 m, 2.75 m и 3.00 m за повече приложения

DOMINO монтажна лапа
Товароносимост - 500kg. За преместване на изправени елементи и композиции от елементи. Винаги се използват 2 броя за една трансортна единица. 

Присъединителна глава DRA
За свързване на верикализатори и напречни рамена към хоризонталните и вертикални ребра. 

Напревете запитване сега

Напревете запитване сега