You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SB опорни стойки

Преглед

Опорните стойки SB надеждно предават натоварването от пресния бетон към основата при едностранно кофриране на вертикални елементи. Съвместими са с всички PERI системи за стени. Могат да се прилагат и като хоризонтални конзоли при по-големи натоварвания.

Опорните стойки A0, A, B, C се използват в различни комбинации за достигане на височина 8,75m. Те се монтират бързо една към друга като необходимите свързващи части са налични към съответната опорна стойка.

Целта е всички отделни части да имат висока степен на  използваемост. Успешно се комбинират с кофражните системи на PERI – TRIO, DOMINO, VARIO, RUNDFLEX чрез системни свързващи елементи.

Опорните стойки SB се монтират върху лежащи на земята кофражни елементи. Свързването позволява преместването им като комплексна единица.

При едностранно бетониране към съществуващи стени, шпунтови стени или скали, натискът от пресния бетон, възникващ върху кофражната повърхност се отвежда посредством конструкцията на опорната стойка, чрез съответното анкериране във фундамента.

Широко приложение
като опорни стойки и конзоли за големи натоварвания

Бързо свързване без допълнителни елементи
всички необходими елементи за връзка са предварително монтирани на стойките

Лесно за транспортиране
с геометрия, пасваща на размерите на контейнерите и камионите за транспорт

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Изтегли