You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 Трегерен кофраж за стени

Преглед

VARIO GT 24 - гъвкава трегерна кофражна система. Раздвижената архитектура или сложната геометрия на сградите често изискват специален кофраж. С VARIO GT 24 е възможно изпълнението на всякакви форми.

Отделните модули на системата, ѝ позволяват да се адаптира към всякакви форми и изисквания за: места на отворите, допустим бетонов натиск, високо качество на бетоновата повърхност. Подходяща е за кофриране на всеки обект - от жилищното до индустриалното строителство, за мостове, пречиствателни станции и много други.

В следствие на високата носимоспособност на решетъчния трегер и адаптивността на стоманените ригели, кофражните елементи могат да бъдат оптимизирани., а местата за анкериране редуцирани, с което се понижава времето за кофриране. Решенията със системата VARIO в много случаи са свързани с малки разходи и съответно с много висока рентабилност.

Отговаря на всяко изискване
благодарение на точното свързване между системните елементи

За архитектурен бетон
чрез свободно определяне на местата на отворите и фуги

Лесно регулиране
с овалните отвори в ригелите и куплунгите, за подравняване и здраво свързване на панелите 


Техническа характеристика

  • Гъвкава кофражна система за стени, състояща се от: решетъчна греда GT 24, стоманени ригели SRZ / SRZ / SRU, шперплат и свързващи елементи
  • Дизайн и монтаж според проектните изисквания
  • Различни височини на платната, според  дължината на гредите GT 24 (стандартни дължини от 0.90 m до 6.00 m със стъпка 30 cm; специални дължини до 17.80 m)
  • Различни ширини на кофражните платна, според вида на ригелите SRZ / SRU 
  • Голямата носимоспособност на огъване на гредите GT 24 води до значително редуциране на броя им
  • Дизайн, съобразен с максималния бетонов натиск
  • Овалните отвори в елементите осигуряват 100% поемане на усилията и гарантират здравата връзка между елементите

Направете запитване сега

Направете запитване сега