You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ACS Kатереща кофражна система

Преглед

PERI ACS катерещата се системата за фасади, ядра и наклонени мостови греди, осигурява икономична, бърза и безопасна работа при високи конструкции. Изкачването на компонентите от етаж на етаж чрез хидравлични механизми, прави системата изключително продуктивна за кратки срокове. Едновременното придвижване на няколко катерещи елемента води до повишена безопасност на работа. 

Бързи работни операции, без необходимост от кран
лесно кофриране и декофриране, в комбинация с хидравлично изкачване, за бързина на работния процес

Независимa от климатичните условия
удобни за работа платформи, осигурени срещу вятър

Издържливи платформи
работните платформи са подходящи за големи товари, например складиране на материали и монтиране на повдигащи устройства


Характеристики

  • Изкачващо устройство с повдигаща сила 100kN
  • Комфорт при издигане на платформата
  • 0.4 m/min скорост при изкачване
  • Изключително безшумна работа - може да се използва и в извън работни часове
  • Независими от климатичните условия затворени платформи
  • Оптимизирани катерещи обувки и анкерни системи, съобразени с нуждите на проекта - конструкция, натоварване, дебелина на стените и якост на бетона
  • Големите платформи намаляват броя анкерни връзки

Разновидности на системата

Катереща  ACS R система
стандартна система с механизъм

Платформа ACS P
за сгради с изпреварващи ядра и високи съоръжения с голяма работна площ

Едностранна рамка ACS G
за бетониране на стени плочи и криви, двете кофражни стени са прикрепени към конзола

Приспособимо скеле ACS V
за наклонени повърхности като мостови колони и стълбове, платформите са винаги в хоризонтално положение.

Шахтов кофраж ACS S
с катерещ механизъм, за стълбища и малки асансьорни шахти

ACS C Кофраж за ядра

за преместване на кофраж на сгради с глеми ядра 

Направете запитване сега

Направете запитване сега