You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RCS Катереща кофражна система

Преглед

PERI RCS катерещата кофражна система комбинира предимствата на различните кофражни системи в един модул, приспособима към различните изисквания на обекта. Изкачването е лесно и безопасно и може да бъде извършено чрез хидравлика или с кран. Позволява регулярни работни цикли при всички високи конструкции, а лесното му сглобяване го прави подходящ за кофрирането на разнообразни конструкции. 

Сигурност
Като кофражно скеле или предпазен панел - винаги здраво захванат към сградата

Гъвкавост
Катерещите обувки могат да бъдат захванати към стените и плочите

Разнообразно приложение
Кофражната системата е универсална и може оптимално да се адаптира към височината на строителния обект


Техническа характеристика

  • Релсово, безопасно изкачване на системата
  • Отвори през 125 mm за захващане на елементите според височината на сградата
  • Одобрена система за закрепване към плочи и стени, възможност за хоризонтално закрепване при конзолни участъци
  • Възможност за изкачване до 50cm чрез специализирани устройства
  • Допълнителна платформа за складиране на материали и преместване на товари с кран

Разновидности

RCS C Кофражно скеле
Стандартно приложение за поддържане на кофражи при височини от 2.70m до 4.50m и 90cm конзолна платформа

RCS CL Лек катерещ кофраж
За външни фасади и ядра, подходящ за средно-високи сгради с ограничен достъп на кранове

RCS P Ветрозащитен панел
Огражда периферията на сградата и осигурява безопасна работа на големи височини

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Изтегли