You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Подпорна кула

Преглед

PERI VARIOKIT е система стандартни модулни компоненти, с широк спектър на приложение. Трите основни компонента на PERI VARIOKIT не само Ви предоставят необходимите материали за конкретния проект, но и Ви предлагат цялостно решение за работата на обекта. 

Изключително лесен за работа
Многофункционални компоненти със стандартни връзки и фиксиращи щифтове

Оптимални натоварвания 
Икономична употреба на материалите чрез оптимизирано използване на компонентите в системата 

Ценова ефективност 
Отдавани под наем стандартни компоненти с широк спектър на приложение


VST Подпорни кули за тежки натоварвания

Възможно е създаването на гъвкави подпорни решения, чрез влагане на стандартни PERI eлементи. 

Кули с 4 крака
Размери в план 2 m x 2 m в стандартна конфигурация
Възможни размери в план до 6.50 m x 6.50 m

Кули с допълнителни крака
При тежко натоварени зони, носимоспособността може да се повиши чрез вграждане на допълнителни крака.

Шайби от подпорно скеле
Ред от отделни кули може да бъде обединен в шайба чрез допълнителни рамки между кулите. По този начин се увеличава значително коравината им в равнината на реда.  

Обемно скеле 
Създадените равнинни шайби могат да бъдат обединени в обемно скеле. Така коравината е увеличена в  две направления. 

Линейни подпори
В зоната на мостови устои и стълбове, системата позволява създаването на временни линейни подпори за височини до 10 m, но само при отнета свобода на хоризонтално преместване. 

Системата се допълва с компонентите на PERI UP, която прави достъпа до нея безопасен.

Техническа характеристика

  • Натоварване на крак до 700 kN
  • Стандартно приложение до височина 40m
  • По-големи височини могат да бъдат достигнати след допълнително проектиране
  • Горният шпиндел може да се управлява чрез хидравлика при пълно натоварване
  • Могат да бъдат достигнати всякакви височини чрез предлагане на различни дължини RCS релси, два компенсаторни елемента и горен шпиндел

VRB Подпорни ферми за тежки натоварвания

Системата е съставена от рамки подходящи за различни дължини и натоварвания. Това дава възможност за създаването на разнообразни решения и комбинации. 

Носеща рамка
за пренасяне на товарите към подпорните ферми

Поотворно бетониране
Носещите рамки позволяват преместване на опорната точка в различните тактове на отливане.

Достъп с PERI UP скеле
Системата се допълва с компонентите на PERI UP, която прави достъпа до нея безопасен. 

Техническа характеристика

  • Подходяща за отвори до 40 m
  • Максимален огъващ момент 3,000 kNm
  • Компенсира надлъжни наклони
  • Непрекъснато изграждане на отделните отвори

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Изтегли