You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VBC Система за конзолно изграждане на мостове

Преглед

VARIOKIT VBC - решението за мостове по метода на конзолното бетониране е съвкупност от специално разработени носещи рамки и стандартни елементи от системата VARIOKIT. То позволява кофража, работните скелета и платформите, да се настрoйват към геометрията на конструкцията. 

Решение за всеки проект
Отдавана под наем система, оптимизирана за конкретното проектно натоварване

Бърза и лесна за работа
Стандартни елементи за лесно приложение на работната площадка

Безопасна
Работните скелета и платформи, осигуряват достъп до всички нива на обслужване


Техническа характеристика

Оборудването за конзолно бетониране, пренася товарите от току-що положения бетон към вече изградената конструкция и придвижва кофража към следващия такт. За да може да се пригоди към изменящата се геометрия на кутиеобразното напречно сечение, се използват решения с VARIO система за кофриране. 

  • Бетониране на сегменти с маса до 270t при стандартна употреба с две главни рамки
  • Възможна дължина на секцията до 5.75 m
  • Максимална приспособимост към надлъжни и напречни наклони
  • За употреба при циркулярни и преходни криви 
  • Оптимизирано тегло, дължащо се на високото ниво на използваемост на материала.
  • Точност на размерите при бетониране, благодарение на автоматизираното настройване чрез хидравлични механизми
  •  Всички модули, могат да бъдат повторно използвани, без бъдеща преработка

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Изтегли