You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VCC Система за комбинирани мостове

Преглед

VCC инсталацията за изграждане, кофриране и реконструкция на мостове на VARIOKIT се използва за изграждането на комбинирани мостови конструкции с пълностенни носещи профили или кутиеобразни стоманени сечения. Характеризира се с висока коравина в надлъжно и напречно направление. Стоманената количка се придвижва вградени в конструкцията ѝ колела на управляеми лагери, чрез които системата може да бъде настройвана към всякакви радиуси. Главният ѝ елемент е надлъжна ферма състояща се от елементи от HD 200 системата. 

Пригодна към всякаква геометрия
Елементите са изцяло от системата VARIOKIT, поради което е възможно приложение към различни мостови геометрии

Икономично решение
Прилежащата широчина на кофражните елементи може да бъде избрана свободно от порфолиото на система VARIOKIT. Това води до оптимално натоварване на елементите и икономичност на решението.

Бързо сглобяване
Стандартизираното свързване на елементите прави монтажа на системата изключително бърз.


 


Технически характеристики

  • Заменя необходимостта от скеле
  • Приспособява се към геометрията на моста 
  • Всички товари се пренасят директно към стоманената конструкция
  • Количката следва геометрията на моста по главните ѝ греди (при всякакви криви)
  • Високо ниво на безопасност

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Изтегли