You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PD 5 Подпорни кули

Преглед

Определянето на точната височина на подпиране с новата система скеле PD 5  е изключително лесно, благодарение на специалния дизайн на носещите рамки. Внимателно обмислените детайли и малкия брой елементи с относително ниско тегло гарантират бърз и безопасен монтаж. Кофрирането на греди може да бъде реализирано за нула време с помощта на няколко допълнителни елемента. Системата е разработена, така, че да пасва на растера на модулната система PERI UP Flex, позволявайки да се монтират UH хоризонтални ригели и подово покритие UDG.

Нещо повече, възможно е дори да се постигне товароносимост до 47,2 kN на крак дори на височина от 9,65 m и общо удължение на шпиндела от 0,65 m. Това означава, че са необходими по-малко подпорни кули и по-ниски разходи за материал на строителния обект.

Монтажът и демонтажът могат да се извършват както във вертикално, така и в хоризонтално положение, а сглобените кули - да се транспортират безопасно с кран.

Максимална гъвкавост и многообразни приложения
бързото и непрекъснато регулиране на височината и ширината на кулите

Бърз монтаж
благодарение на умните детайли и малкото на брой елементи

Лесна и безопасна работа 
поради малкото тегло на елементите и специалния дизайн на рамките

Икономично решение
Системата е подходяща за кофриране на плочи и греди в средния диапазон на носеща способност и е идеална в комбинация с кофража за плочи MULTIFLEX.

Подпорните кули от система PD 5 са приложими в ограничена степен и в инфраструктурата и индустрията.


Характеристики

  • Прахово боядисана рамкова система скеле за подпорни кули и кофражни маси
  • Носимоспособност до 55 kN на крак в съответствие със стандарт DIN EN 12812
  • Основни размери: 1,25 m x 1.50 m / 1.25 m x 2.00 m / 1.25 m x 2.50 m
  • Непрекъснато регулиране на височината само с два размера рамки: 1.00 m / 1.50 m

Направете запитване сега

Направете запитване сега

Икономичното решение за подпорни кули и кофражни маси