You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex 75 - Стълби за достъп

Преглед

Леките алуминиеви стълби за достъп PERI UP 75 са комбинация от системни елементи PERI UP и  стълбищни модули с ширина 75cm.
Изграждат се 4-краки кули, които могат да бъдат както единични, така и от няколко стълбищни рамена с обща височина до 100m. PERI UP Flex 75 е проектирана да поеме натоварване до 2.00 kN/m² .

Гъвкаво приложение
Стандартизираните размери на елементите, през 25 cm, позволяват затваряне дори на най-тесните участъци.

Лесен достъп 
за достъп до отвори или при сгради с тесни стълбища - независимо от височината на конструкцията 

Бързо сглобяване
минимален брой свързващи елементи


Техниеска характеристика

  • Изключително лесни за сглобяване стълбищни рамена с широчина 75 cm (чиста широчина за стъпване на площадката - 67 cm)
  • Може да се използва като единично стълбище или няколко последователни рамена с височина от 2.00 m до 66.00 m (при специфични проекти до 100 m)
  • Размери в план на стълбите: 1.50 m x 2.50 m или 1.50 m x 3.00 m
  • Допустимо натоварване: 2.00 kN/m² на рамо или 2.00 kN/m² за кула с височина 20 m
  • Позволява затваряне на отвори до 25 cm
  • За двупосочно преминаване се използват две площадки, монтирани успоредно една до друга, с предпазни парапети

Направете запитване сега

Направете запитване сега