You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ST 100 Калкулатор

Преглед

ST 100 Калкулатор спомага за лесното определяне на натоварванията за подпорните кули. Потребителят с лекота определя натоварването на всеки крак от кулата, както и минималното натоварване против хлъзгане. Резултатите са на базата на Типовия тест TP-12-004 на Deutsches Institut für Bautechnik (Немски институт по строителни технологии) (DIBt) и резултатите от изпитванията на PERI.

към ST 100 Конфигураторът 


Описание

След като се въведат параметрите на свободно стоящата или подпряна кула, потребителят получава индивидуални резултати със статическата система, максималното удължение на шпиндела и допустимите вертикални натоварвания за всеки крак Fv и ако е приложимо Fv,min в kN.

Приложението работи с изходен формат в PDF, подходящ за директен печат или изпращане на имейл. В данните се включва и методика за сглобяване. 

Апликацията дава възможност да бъдат избрани различни варианти за според вида на шпиндела, натоварванията от вятър и вертикалните връзки. Приложението дава решени за височина на кулата от 1,80 m до 22,29 m.


Стандарти

Изчисленията се провеждат на базата на Европейския стандарт DIN EN 12812 "Falsework - Performance requirements and general design" и Националните приложения. Той регламентира изискванията за приложение и дизайн на скеле.

Основни резултати от изчисленията

За база на резултатите се използва стандартът на Deutsches Institut für Bautechnik (Немски институт по строителни технологии) в Берлин с номер TP-12-004 fот 21.11.2012 и реултатите от изпитванията на PERI, които могат да се вземат от ръководството за Подпорна кула ST 100.

За да могат да бъдат приложени резултатите от конфигуратора, са необходими основни познания по стандарта:

Допълнителна информация

  • Надеждни изчисления, съгласно DIBt TP-12-004
  • Включени инструкции за сглобяване на Подпорната кула ST 100
  • Основа за изчисленията, съгласно DIN EN 12812:2008-12
  • PERI Таблици2014

Услуги

Въпроси за работа с различните приложения на PERI и онлайн апликациите можете да изпратите на адрес:

apps-tools.service@peri.de