You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Extended Experience

Преглед

Визуализацията на строителните обекти става все по-важна част от строителния процес. Благодарение на виртуалните модели се постига по-добър обмен на информация, по-голяма безопасност и ефективност при реалното им изпълнение.

Чрез приложението "PERI Extended Experience" PERI развива мобилната 3D визуализация до съвсем друго ниво. Запазените 3D модели могат да се визуализират в три различни режима: т.н. Добавена Реалност (Augmented Reality | AR), Виртуална Реалност (Virtual Reality | VR) и Смесена Реалност (Mixed Reality | MR) на дисплея на мобилното устройство.

Различни режими на визуализация
Благодарение на трите режима на визуализация всеки модел може да се използва максимално рационално по време строителния процес

Висококачествени модели
Визуализациите работят бързо и гладко. Инженерното решение може да се види в пълни детайли

Достъпност на приложението
Лесно и интуитивно използване на апликацията

Приложението PERI Extended Experience може да се свали безплатно от следните места:


Режими на визуализация

AR режим
При Добавената Реалност (Augmented Reality | AR) като подложка се използва кофражен план, принтиран върху хартия. Виртуалният 3D модел се създава при стартиране на приложението и фокусиране на камерата към принтирания кофражен план

VR режим
При Виртуалната Реалност (Virtual Reality | VR) 3D моделите могат да се покажат бързо и лесно. Достъпни са различни функции (напр. увеличение, завъртане и др.) за разглеждане на модела

MR режим
При Смесената Реалност (Mixed Reality | MR) 3D моделите се визуализират през мобилното приложение върху заобикалящата среда. Моделът се позиционира спрямо избрана точка в реален размер и може да бъде разглеждан от всички страни


Услуги

Въпроси относно използването на приложението може да изпратите на следния имейл адрес:

ar@peri.com


Изисквания

Приложението PERI Extended Experience е приложимо за операционни системи Android и iOS. Най-доброто представяне на приложението се постига на мобилни устройства с операционна система iOS и поне A10 Fusion процесор (от iPhone7). Работата с приложението зависи от различни параметри като модел на устройството и свободна памет.