You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Пешеходен мост, язовир Студена

Информация за проекта

Местоположение: Студена, България

Язовир Студена е с повече от 12 млн. куб. м. воден обем и осигурява питайна вода за над 90 хил. души.

Като част от рехабилитацията на язовир Студена е предвидена подмяната на връхната конструкция на съществуващия пешеходен мост към водната кула със стоманена такава. Поради нарушената носимоспособност на един от опорните стълбове, новата конструкция е на два отвора, а старата - на три. 

Изисквания

Характеристиките на прилежащия терен и голямото собствено тегло отхвърлят възможността връхната конструкция да се демонтира наведнъж с кран. Проектът се осъществява при високи води и се спазват всички изисквания за безопасна работа на обекта.

Клиент

HHC България

Валентин Андреев
Управител и ръководител проект

Максимална прецизност съчетана с максимална носимоспособност и сигурност при висока скорост на изпълнение. Екипът и оборудването на PERI предоставят технически  решения за гарантиран успех при най-сложните и екстремни проекти.

PERI решение

Техническото решение на PERI предвижда изграждане на временен стоманен мост от системата VRB на два отвора - 28.00m и 10.60m. Конструкцията е подпряна на три опори - тялото на водната кула, рехабилитирания стълб и зад съществуващия устой. На временния стоманен мост са окачени платформи, които да позволят подпирането и разрязването на сегменти на съществуващия. Транспортирането на елементите до брега се осъществява посредством верижен текелаж и релси - част от системата.

Системата VRB се характеризира с голяма носимоспособност и ниско собствено тегло, което позволява бърз и лесен монтаж.

PERI използвани системи