You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО

Информация за проекта

Местоположение: Девня, България

"Зърнен Терминал Варна Запад" АД, фирма от групата на Агрополихим АД - гр. Девня изгражда складова база за съхранение на зърно. 

Проектът включва изграждане на бетонови фундаменти с пилотно фундиране за 10 бр. силози с обща вместимост 123 600 м3, 5 бр. авторазтоварища с приемни шахти, 3 бр. автокантари, командна зала, тунелни връзки, елеватори и вертикална планировка. 

В складовата база ще бъде приемано около 75% от цялото количество зърно, експортирано в годишен мащаб през пристанищен терминал Варна изток. 

 

Изисквания

- Поради проектната дебелина на плочата - 100 см, бяха необходими греди с висока носимоспособност и гъвкавост при разположение, както и телескопични подпори с малко тегло и голяма носеща способност;
- Кръглите колони са с нестандартен диаметър ф120 и изискват специфичен размер на кофража;
- При изпълнение на елеваторната кула имаше тесни участъци и малко пространство за работа. По проект тя трябва да бъде изпълнена с катереща система, поради голямата си височина;
- Безопасна работа на голяма височина;
- Бърз и лесен монтаж.

 

Клиент

Строителна компания "Бараж Груп" ЕООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За изпълнението на фундаментната плоча за силозите за зърно беше използван гъвкавият трегерен кофраж за плочи MULTIFLEX. Решетъчната греда GT 24 е патент на PERI и най-разпознаваемият продукт. Тя осигурява големи подпорни разстояния и има висока носимоспособност. В комбинация с подпори PEP Ergo монтажът е бърз и лесен.

За изпълнението на кръглите колони специално беше произведен и доставен кофраж SRS с необходимия размер.

Елеваторната кула беше изпълнена на два такта, поради голямата си височина - 10 м. При първия на 6,60 м беше използван рамков кофраж TRIO, а последните 3,30 м се изпълниха с катереща система CB 160, която позволи безопасна работа при тесни пространства, осигурявайки работна платформа.