You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Електростанция от биомаса в завод Свилоза

Информация за проекта

Местоположение: Свищов, България

„Свилоза” АД е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Изграждането на електростанция от биомаса на базата на комбината ще доведе както до повишаване на ефективността му, така и до възможността да се произвежда електроенергия за енергийната мрежа на страната. Проектът се състои от няколко сгради, като в основната сграда се помещават котел, топлообменни съоръжения, парна турбина и електрогенератор. Сградата е с размери в план 57 m на 34 m и височина 46 m. Основната стоманобетонна конструкция е рамкова, като плочите са гредови. Носещата конструкция на производствените мощности е пространствена метална конструкция.     

Изисквания

  • Поетапно изграждане на скелето - от него се изпълняват кофражните и армировъчни работи;
  • Поетапна доставка на материала и ефективното му управление на обекта;
  • Осигуряване на удобна и бърза работа на работниците на обекта;
  • Навременно разрешаване на извънредни препятствия, породени от сложността и мащабите на обекта;
  • Най - високи изисквания за безопастност и гъвкавост на приложената система скеле.

Клиент

Инвест Строй Монтаж ЕООД

Инвест Строй Монтаж ЕООД, Електростанция от биомаса в завод Свилоза
инж. Петър Маринов
Главен Инженер

"Благодарение на екипа на PERI България успяхме да намерим отговор на всички предизвикателства, които предлага промишленото строителство.

Предложените от тях решения безпроблемно гарантират безопасност, надеждност и скъсяване на сроковете при изпълнение на сложни проектни решения и задачи."

PERI решение

Конструкцията на една от зоните на обекта е изключително комплексна, което налага използването на комбинация от системите PERI UP Flex и PERI UP Easy. Строителните дейности на обекта се изпълняват от разнообразието от приложения, а именно фасадно скеле, кули за достъп, окачени платформи за складиране на материали, работно скеле за инспекция на вътрешността на котела, работно скеле за полагане на изолационните покрития на различните производствени съоръжения. По време на изграждането се изискваше внасяне на едрогабаритни компоненти през фасадата при вече монтирано скеле, което бе възможно с нашите системи и е едно от предимствата им.

Особеностите на проекта изискват детайлна инженерна намеса и постоянен мениджмънт на обекта. За извършване на дейностите по вътрешността на котела елементите от скеле трябваше да се вкарват през отвори с малки габарити, което беше възможно и лесно изпълнимо, благодарение на модулността на система PERI UP Flex.