You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

СЪОРЪЖЕНИЕ за БИОМАСА

Информация за проекта

Местоположение: Велико Търново, България

Съоръжението е част от новоизграждащия се завод на “Кроношпан“ в покрайнините на Велико Търново. То представлява силоз за биомаса със сложна геометрия. Състои се от две цилиндрични тела и свързващи галерии. Заема площ от 1300 м2. Стоманобетонната конструкция включва обща фундаментна плоча, стени с височина 420 cm и обща плоча с дебелина 80 cm.

 

Изисквания

  • Изпълнение в съкратен срок;
  • Водоплътност на стените;
  • Свеждане на вертикалните работни фуги до минимум.

Клиент

СТИМА ООД

PERI решение

Изискването за водоплътност наложи съоръжението да бъде изпълнено само на два такта. Това доведе до доставка и организация на голямо количество кофраж на обекта. Поради ограниченото пространство на строителната площадка, транспорта на кофража до обекта се извърши на етапи, съобразени с изискванията на клиента.

За циркулярните стени бе избрана системата RUNDFLEX 360 + 60, а за правите стени – TRIO 330 + 120. Изграждането на стените се изпълни бързо и лесно, тъй като двете системи са напълно съвместими.

Поради значителната дебелина на плочата и нерегулярната геометрия в план, за кофраж на плочата се приложи системата MULTIFLEX с GT 24 решетъчни трегери като главни и второстепенни греди.

 

Площ на кофража за стените TRIO - 729 m2

Площ на кофража за стените RUNDFLEX - 485 m2

Площ на кофража за плочата MULTIFLEX- 650 m2