You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Завод ТИТАН Златна Панега Цимент

Информация за проекта

Местоположение: Златна Панега, България

Титан е водещ международен производител на строителни материали. Група Титан има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – от производство на инертни материали, различни видове сив цимент, бял цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина, до пътен транспорт.

Групата Титан работи в България повече от 10 години. „Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау.

Заданието на проекта беше свързано с изпълнението на работна платформа, която да обслужва монтирането на комбинирана конструкция на височина приблизително 8 m в зоната на скарен охладител Nr.5. Изисканите проектни размери на скелето в план бяха 6 х 4 m.

Изисквания

  • Високи изисквания за безопасност при изграждането и експлоатацията;
  • Бърз и лесен монтаж и технологичност;
  • Пълна проектна документация.

Клиент

ЕМЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД

PERI решение

Екипът на ПЕРИ България предложи решение за обемна конструкция от модулна система скеле PERI UP Flex.

ПЕРИ разработи на проектно ниво 3D модел в четири варианта, даващи по-голяма гъвкавост по време на самото изграждане. Предизвикателство бе правилното позициониране на скелето около съществуващите машини, така че те да не бъдат възпрепятствани по време на техническа поддръжка.

Високите изисквания за безопасност и особеностите при монтажа наложиха постоянна консултация и присъствие на ПЕРИ супервайзор на обекта.

Работната площадка на височина 6.50 m бе обезопасена с бордове по целия периметър. Затапването по контура на отвора в съществуващата стоманобетонова плоча се реши с конзоли UCМ и системни детайли.

Обемното скеле се стабилизира пространствено с диагонални връзки и допълнително анкериране към стоманобетоновите греди под нивото на работната площадка. Около филтрите на съществуващите машини част от скелето се изпълни като висяща конструкция. Предаването на изчисленото натоварване се осъществи посредством точкови диагонали с необходимата носимоспособност на опън.

PERI използвани системи