You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Индустриално скеле при пещ 4 в завод Златна Панега

Информация за проекта

Местоположение: Златна Панега, България

Титан е водещ международен производител на строителни материали. Група Титан има над 40 компании с разнообразни сфери на дейност – от производство на инертни материали, различни видове сив цимент, бял цимент, бетон, сухи строителни смеси, пепелина, до пътен транспорт. 

Групата Титан работи в България повече от 10 години. „Златна Панега цимент” АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове. Успехът се дължи на използването на най-добрата съществуваща производствена технология и ноу-хау. 

Заданието на проекта беше да се изпълни обемно скеле, което да обслужва монтирането на метална конструкция около външен газоход на височина ≈ 24 m в зоната на пещ Nr.4. 

Изисквания

  • Високи изисквания за безопасност при изграждане и експлоатация;
  • Бърз монтаж и гъвкавост на решението;
  • Пълна проектна документация.

Клиент

ЕМЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД

PERI решение

Екипът на ПЕРИ България разработи техническо решение за обемна конструкция от модулната система скеле PERI UP Flex.

На проектно ниво беше изготвен 3D модел на скелето на база на триизмерни визуализации на новата метална конструкция с цел да се оптимизира необходимото количество материал и да се минимизират евентуален недостиг или преразход на елементи.

Скелето беше изпълнено с две основни обемни вертикални равнини и свързващи напречни елементи в ядрото на новата к-ция, така че да не пречи на монтажа й. Предизвикателство беше избягването и на съществуващи стари стоманени елементи, както и на външния газоход.

Гъвкавостта и модулността на системата позволиха свобода в изпълнението и пасване на размерите в зоните с конфликти.

Обемното скеле се стабилизира пространствено с диагонални връзки и допълнително анкериране към стоманобетон. Постигна се изключителна коравина и благодарение на здравата връзка на хоризонталните ригели към розетката на вертикалните елементи.