You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Мостови съоръжения от АМ Хемус

Информация за проекта

Местоположение: АМ Хемус между Плевен и Ловеч, България

В обхвата на проекта са две мостови съоръжения „Виадукт при км 133+600“ и „Виадукт при км 135+200“. Те са част от проекта за АМ "Хемус" - Етап 1, участък от ПВ „Каленик“ до пресичането с път II-35, включително ПВ "Плевен" от км 122+260 до км 139+340, УЧАСТЪК 2 от км 132+420 до 139+340.

Двата виадукта са близки по вид, предназначение и размери. Конструкцията е сходна и позволява използване на една кофражна система за двете съоръжения.

Съоръжението на км 133+600 е 17-отворно с обща дължина 503,30m и премоства сухо дере. Ситуационно е разположено в крива с R=2400м, а нивелетно в участъка от пътя попада във вертикална права с наклон 4,0%. 

Съоръжението на км 135+200 е 12-отворнo с обща дължина 359,10m и премоства сухо дере. Ситуационно е разположено в права, а нивелетно в участъка от пътя попада във вертикална права с наклон 0,75%.

Двете платна на виадуктите представляват две отделни, успоредни и независими конструкции на разстояние 0,20m една от друга.

При връхната конструкция на съоръженията всяко едно платно се състои от 4бр. монтажни греди от предварително напрегнат бетон с дължина 25,00m и монолитна пътна плоча с дебелина 27cm.

При всички вътрешни стълбове на секциите, с изключение на част от крайните три от всяка секция, колоните се свързват монолитно с ригелите и образуват рамкови възли. При крайните стълбове ригелите се подпират на колоните чрез лагери.

Стълбовете от долното строене са съставени от по 2 броя стоманобетонни колони с двойно Т сечение с размери 250 по 150см - максимално унифицирани за съоръжението. Фундирането на съоръжението е предвидено като пилотно със свързващ ростверг.

Изисквания

- Бързина при изграждането на стълбовете;
- Лесно декофриране с оглед на сечението на стълбовете;
- Максимално високи тактове съобразени с армировката на стълбовете;
- Устйчив кофраж позволяващ изпълнението на голям брой тактове;
- Сигурност и безопасност.

 

Клиент

АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД

PERI решение

От екипа на ПЕРИ България е разработена техническа документация с кофражни решения за изпълнение на фундаменти, колони, скелета за ригели на височина до 15m, окачваща система за изпълнение на ригели на височина над 15m, плочи и тротоари. В етап на изпълнение са фундаменти, колони и ригели на височина до 15m.

За изграждането на фундаментите беше избрана системата DOMINO – лек рамков кофраж за стени и фундаменти. Най-тежките елементи от системата са с тегло 95кг, което позволява работа без кран. С използването на легнали платна се постига възможно най-малък брой връзки между платната, което ускорява работата.

За изграждането на колоните беше избрана система VARIO GT24 – универсален трегерен кофраж, с който могат да бъдат постигнати различни форми. Тази система даде свобода за лесно постигане на желаното напречно сечение на колоната и оставяне на фуги в кофража, които да улеснят декофрирането. Системата беше комбинирана с CB240 и CB160 – катерещи системи за изграждането на по-горните тактове на колоните. Катерещите конзоли лесно се комбинират с трегерния кофраж.

За  изграждането на ригелите са възприети два подхода. Единият е използване на ситема PERI UP Flex – модулно системно скеле от земна площадка. То позволява различен растер и бързо сглобяване, което се дължи на системните елементи и възли. Другият подход представлява окачено кофражно решение. Към вече изградените колони се захващат окачени платформи, които позволяват изграждане на подпорно скеле PERI UP Flex с малка височина за изграждане на дъното на кофража на ригела.