You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

АМ Струма, лот 3.3, гр. Сандански

Информация за проекта

Местоположение: Сандански, България

Лот 3.3 на автомагистрала „Струма“ обхваща отсечката от гр. Кресна, км 397+000 по идеен проект, до км 420+624, при който се включва в изградения вече Лот 4. Общата дължина около 23,6 км, със стандартния магистрален габарит А29. 

При км 415+820 автомагистралата пресича жп линията София – Кулата в района на гара Сандански. Поради голямата косота на пресичането и неблагоприятните теренни условия там ще бъде изграден виадукт (жп надлез) с дължина близо 723 м. 

При пресичането над жп линията два от ригелите на стълб 21 ляво и стълб 21 дясно попадат в близост до влаковия електрически габарит на коловоза, което налага подпорната конструкция да премости контактната мрежа за тяхното изпълнение. 

Изисквания

Основните изисквания:

- Да се гарантира влаковия и електрическия габарит на железопътната линия;
- Безопасност при преминаване на подвижния състав;
- Безопасност при изпълнение на СМР;
- Възможност за изграждане на подпорната конструкция във влаков електрически прозорец;
- Премостване с дължина 11,50 м;
- Висока носимоспособност на конструкцията;
- Високи параметри при заземяване.
 

Клиент

Геострой АД

PERI решение

Техническото решение е изготвено съвместно от екипа на ПЕРИ България и Геострой АД.

За изграждането на подпорната конструкция беше избрана системата HD200 - тежко модулно скеле. Високата му носимоспособност допринесе за безпроблемно премостване на жп линията, както и отвеждането на натоварванията от ригелите към земната основа. 

Постигнатата височина е 8,30 м и дължина 11,50 м. Високите параметри на заземлението допринесоха за безопасна работа на персонала при изпълнението на армировъчни кофражни и бетонови работи.

Подпорите от системата HD 200 имат широко приложение, от реконструкция на сгради до изграждане на мостове. При по-сложни конструкции, отделните елементи на скелето могат да се свързват, което значително увеличава възможностите за приложение.