You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Усилване на мостово съоръжение от АМ Тракия

Информация за проекта

Местоположение: Ихтиман, България

Автомагистрала “Тракия” е част от общоевропейския транспортен коридор VІІІ и Транс-европейската магистрала. Тя е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. Магистралата свързва София с Бургас, преминавайки до Пловдив и Стара Загора. Общата дължина на автомагистрала „Тракия“ е 360 km, като последният участък е пуснат в експлоатация на 15 юли 2013 г.

В момента се извършва реконструкция на стоманобетонни колони на мостово съоръжение при 37-ми км.  Извършваните ремонтни дейности по никакъв начин не възпрепятстват движението по виадукта. Връхната конструкция бе обновена през 2004 г.

Изисквания

Фирмата изпълнител ОРС Инфраструктура ООД има високи изискванията за безопасност при извършване на строително-монтажни дейности на работната площадка. Друго условие, поставено пред инженерите на ПЕРИ България към техническото решение, е кратък срок за изпълнение, съчетан с работа изцяло на ръка, без подемна техника на обекта. Изпълнителят вече има опит с олекотените кофражни системи на PERI и познава удобството при работа с тях за изпълнение на долно строене на мостови съоръжения.

Клиент

ОРС Инфраструктура ООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

Реконструкцията на мостовото съоръжение включва усилване на стоманобетонните колони чрез изграждане на обединяваща стена с дължина 11,5 м, широчина 1,4 м и височина 7,0 м.

За да се покрият изискванията на клиента, кофражните работи на обекта бяха изпълнени със система PERI DUO. Тя се характеризира с изключително леки кофражни елементи, изработени от технически полимери. С нея се работи изцяло на ръка без нужда от подемна техника. 50% повишена продуктивност за същото време в сравнение с други кофражни системи - лесна за транспорт и монтаж. Това я прави безопасна за работа и ергономична във всяко отношение.

Проектът ще бъде изпълнен на 2 такта с катереща кофражна система CB 160. Системата се използва за поддържане на кофражни платна и осигурява безопасна работна среда при всякакви височини благодарение на работни и конзолни платформи. Платформата се захваща от двете страни, което я подсигурява срещу преобръщане.