You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Съоръжения от АМ „Струма“ Лот 3.1

Информация за проекта

Местоположение: Благоевград, България

АМ Струма Лот 3.1 от Благоевград до Крупник включва строителство на автомагистрален път от km 359+000 до km 376+000. Разделен е условно на два участъка - участък 1 от km 359+000 до km 366+000 /7 km/, и участък 2 от km 370+400 до km 376+000 /5,6 km/.

Предвидено е строителството на мостови съоръжения, надлези, селскостопански подлези, пътен подлез, пътен възел "Благоевград-юг" и голям пътен възел при град Симитли. Дължината на участъка е 12,6 km. Магистралното трасе ще бъде с габарит А29 с две платна.

Мостът на km 363+300 представлява 4-отворно съоръжение с монолитно долно строене и монтажно монолитна връхна конструкция. Ростверките са с Н-образно сечение в план и височина 180cm. Колоните на стълбовете са с променливо, правоъгълно във височина сечение и максимална височина 17,85m. Ригелите при устоите и стълбовете се отливат на два етапа – преди и след монтажа на гредите.

Мостът на km 363+600 като тип конструкция е аналогичен този на km 363+300 с разликата, че е 6-отворен и височините на средните стълбове са значително по-големи – 35m. При високите стълбове, колоните са обединени с обща вертикална диафрагма с височина 16,1m.

Изисквания

  • Бързина при кофриране и декофриране;

За фундаментите:

  • Универсален комплект кофраж за различните в план ростверки;

За колоните:

  • Кофраж от земно насипни площадки;
  • Отливане на високи етапи – максимално 10,5m;

За ригелите:

  • Леки елементи на подпорното скеле и кофража, с цел бързо и лесно декофриране на ръка;
  • Комплект кофраж и подпорно скеле отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  • Максимална височина на подпорното скеле за ригели – 10.0m.

Клиент

АГРОМАХ ЕООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За кофража на ростверките като най-подходяща система беше предпочетена DOMINO. Изправени или легнали платната DOMINO осигуряват адаптивни конфигурации за фундаменти с по-сложна геометрия. Наличието на кран на обекта допълнително ускорява работата със системата.

За кофража на колоните беше приложен рамков кофраж TRIO, чиито едроплощни платна идеално отговориха на изискванията на клиента в началните етапи на отливане, а високото допустимо натоварване на кофража отговори на изискванията на клиента да се отливат етапи с големи височини.

За подпорната конструкция при ригели беше избрано подпорно скеле PERI UP Flex. За кофража беше използвана система от дървени решетъчни GT греди и стоманени SRU профили, част от наемния склад на PERI България.