You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Реконструкция на съществуващото мостово съоръжение на км 34+220 от АМ Хемус

Информация за проекта

Местоположение: София, България

PERI България участва в ремонтните дейности на мостовото съоръжение на АМ Хемус на км 34+220, прилагайки една от подпорните си системи за голямо натоварване VARIOKIT VST Heavy-Duty Tower

Изисквания

  • Доставка, изчисляване и съдействие при монтаж на подпорна система за големи натоварвания
  • Подпорната система трябва да повдигне носещата конструкция, която се състои от напрегнати греди, плоча и асфалт, за да "изключи" ригела от работа

Клиент

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипa на ПЕРИ България.

В решението са използвани тежки подпорни кули от система VST. Те имат за цел временно да подпрат мостовите греди заедно с пътната плоча. Временното подпиране трае около 2-3 месеца. Височинат на подпиране е ~ 12 m. Прогнозното тегло на конструкцията е 544 t. След повдигане на конструкцията бе остановено приблизително същото натоварване. 
Предизвикатество за проекта е земната основа (слаба и със стръмен откос) и подпорната стена в посока София, която пречи за свободното разположение на подпорните кулите.
Поради големия обем на подпорните кули бе изпълнено поетапно извозване на материал на обекта спрямо необходимостта от дадени елементи за сглобяването на подпорната конструкция. 
Правилното асемблиране, сглобяване и монтиране през цялото време се следи на място със супервайзор от страна на ПЕРИ България.