You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Изграждане на кахони към АМ "Хемус"

Информация за проекта

Местоположение: Ябланица, България

Строеж на кахони към АМ "Хемус" в отсечката от Ябланица до п.в. "Боаза". Част от новостроящия се участък от км 78.500 до км 87.800, с дължина 9.3 км.

Освен строителството на новата магистрална отсечка, се предвижда и рехабилитация на близо 400 м от директното трасе при км 78+500, където сега магистралата свършва, и строителство на етапна връзка при км 87+600 в близост до село Брестница за връзка с път I-4 Коритна - Белокопитово. Проектът включва и рехабилитация на външните водопроводи за селата Брестница и Златна Панега, които попадат в трасето на аутобана и полагане на тръбна мрежа за интелигентни транспортни системи по протежение на новия участък. Ще се извърши и реконструкция на далекопровод.

Изисквания

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Леки елементи на кофража, с цел бързо и лесно декофриране на ръка;
  • Комплект кофраж отговарящ на сроковете и темпото на изграждане;
  • Етапно бетониране на отделните секции.

Клиент

ЕВРОМЕТАЛ СТРОЙ АД

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипа на ПЕРИ България.

За изграждането на елементите е избрано решение с надстройки DOMINO. Той е универсален, лек, рамков кофраж с разнообразни приложения и редуцирано тегло. Системата е подходяща за жилищно, обществено и административно строителство, за кофриране на мостове и тунели, както и за дострояване на съществуващи сгради. Разработен е специално за кофриране на стени в сутеренни помещения, с височина до 2,75m, фундаменти и шахти.

PERI използвани системи