You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Метростанция 6

Информация за проекта

Местоположение: София, България

Изходната шахта се намира след МС 6-III между км 5+242.155 и км 5+265.220 км. Тя служи за демонтиране на тунелопробивната машина. Нейните размери в план са приблизително 15 m х 24 m.

Конструкцията има следните параметри: фундаментна плоча с дебелина 0.60 m, стени с дебелина 0.60 m и височина 8.60 m, покривна плоча с варираща дебелина от 1.00 m до 1.20 m. В обхвата на проекта е изграждането на кофраж за стените на конструкцията, а на втори етап ще бъде проектиран и кофраж за покривната плоча.

Изисквания

  • Бързина при кофриране и декофриране;
  • Възможно най-малко тактове по височина;

Клиент

АБИ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България.

Височината на стените е 8.60 m.

Използвана е система за едностранен кофраж SB-2 комбинирана със системен рамков кофраж TRIO. Височината на наливане, постигната със системата, е рекордна - 6.60 m.

За изграждането на стените между 6.60 m и 8.60 m е използвана система за катерене SCS комбинирана с платна TRIO.