You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Временно подпиране на мостова конструкция увредена от пожар

Информация за проекта

Местоположение: Дупница, България

Вследствие на пожар възникнал под мостовото съоръжение на АМ Струма при р. Джерман край гр. Дупница  се увредиха колони на няколко стълба и напрегнати греди от връхната конструкция. Пострадалите колони бяха с различна степен на повреда, като при най-пострадалите се наблюдаваше изкълчване на носещата армировка след бедствието.

Пожарът наложи спиране на движението по моста и стартиране на авариен ремонт.

Изисквания

  • Спешно решение за подпиране на главните греди в помалко увреденото пътно платно, за да може да  бъде възстановено възможно найбързо движението по него.
  • Решение за преподпиране на тежко увредените стълбове, което да понесе всички постоянни товари и да изолира пострадалите колони от натоварване.
  • Преподпирането да позволява достъп за ремонт и бетониране на колоните.

Клиент

„ГБС – Инфраструктурно строителство“ Ад

PERI решение

Техническото решение беше изготвено от екипа на ПЕРИ България. За спешното подпиране на главните греди от етап I на ремонта беше избрана система от MULTIPROP Кули с носимоспособност 50 kN/крак и височина 6.0 m.

Поради изискването за трансфер на големи натоварвания от 2000 kN/кула за етап II бяха избрани VST Подпорни кули с височини до 7 m.

Натоварването на кулите се извърши с помощта на хидравлична система от VST.