You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Мост на km 11+800, път III, обход на гр. Габрово

Информация за проекта

Местоположение: Габрово, България

Мостовото съоръжение е с обща дължина 640 m. То премоства част от пътен възел при с. Чехлевци, част от самото село и р. Синкевица. Основната част от конструкцията представлява 4 отворен монолитен мост, изграждан по метода на конзолно бетониране с отвори 80+2х160+80 m. Най-високият стълб е с височина 50 m. 

Главен изпълнител на проекта е фирма Пътни Строежи Велико Търново АД с ръководител инж. Румен Йовчев.

Изисквания

Най-високи изисквания за най-високо технологични решения:
- Потактово изграждане с катерещ кофраж на колоните при Стълб 9, Стълб 10 и Стълб 11;
- Изграждане на чуковите глави на същите стълбове, от които да стартира балансираното конзолно бетониране на връхната конструкция;
- Осигуряване на достъп до върха на всеки от стълбовете;
- Системи за безопасност в процеса на конзолното изграждане на връхната конструкция.

Клиент

Пътни Строежи - Велико Търново АД

Информация за клиента

 

 

инж. Румен Йовчев
Проектов ръководител

Аз съм българският "Mr.Bridge", за което има заслуга и фирма ПЕРИ България ЕООД.

PERI решение

Техническото решение е изготвено от екипa на ПЕРИ България.

За изграждането на стълбовете (два с два броя плътни колони и един с кутиеобразно сечение) са използвани катерещи системи CB 160 и CB 240 с платна VARIO за височина на отливане 4 m.

Чуковите глави се изпълняват на три етапа:

1. Дънна плоча - посредством хоризонтални SB рамки за тежко натоварване, върху които се монтират MULTIPROP кули и кофражни маси - системa SRU и GT решетъчни греди.
2. Стени - предвиден е системен стоманен кофраж TRIO 330.
3. Връхна плоча - по сходен на дънната плоча метод.

За осигуряване на достъп са използвани стълби от системата PERI UP Access.

Системи за безопасност: приложена е системата PROKIT за спокойна работа по връхната конструкция.